Θεαματικές εικόνες από τη γιορτή φωταγώγησης της πόλης και συκεκριμένα με τη χρήση drone, αποτυπώνονται στο ακόλουθο video