Ανταποκρινόμενη σε σχετικά αιτήματα κατοίκων της περιοχής η «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.» θα προχωρήσει από την Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 στην πιλοτική,  προσθήκη δύο (2) δρομολογίων  προς την περιοχή του Αγίου Στεφάνου (Αλυκές) και συγκεκριμένα:

  1. Δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 16:00μμ από Δημητριάδος με Σόλωνος προς την περιοχή του Αγίου Στεφάνου (Αλυκές).
  2. Δρομολόγιο με ώρα αναχώρησης 21:15μμ από  Δημητριάδος με Σόλωνος προς την περιοχή του Αγίου Στεφάνου (Αλυκές).

Η συνέχιση των δρομολογίων, πέραν της παραπάνω περιόδου δοκιμαστικής αφαρμογής, θα εξαρτηθεί από την πληρότητά τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                                         ΤΗΣ «ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.»

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΟΛΑΣ