Συνάντηση με την Πρόεδρο του ΤΕΕ Μαγνησίας κ. Νάνσυ Καπούλα, πραγματοποίησε ο υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης των σχολών ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ Βόλου, κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος.

Στη συνάντηση, στην οποία παραβρέθηκε και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Μαγνησίας κ. Μιχάλης Μπαλαρούτσος, έγινε συζήτηση αναφορικά με τις ειδικότητες που προωθεί η ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ Βόλου, που θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

O ΟΑΕΔ δίνοντας ιδιαίτερη  βαρύτητα στις προτάσεις των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων του νομού, προχωρά κάθε χρόνο σε διαδικασία διαβούλευσης ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή άποψη των πραγματικών αναγκών της αγοράς και στη συνέχεια να καθορίσει τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν για το νέο σχολικό έτος.

Tο θέμα είχε απασχολήσει και τη συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ Μαγνησίας, μετά από αίτημα που είχε καταθέσει το Γραφείο Διασύνδεσης, όπου αποφασίσθηκε να αποσταλεί επιστολή με τις προτεινόμενες ειδικότητες.

Η Πρόεδρος του ΤΕΕ Μαγνησίας κ. Νάνσυ Καπούλα και ο υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης των σχολών ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ Βόλου, κ. Γιώργος Σπηλιόπουλος συμφώνησαν για περαιτέρω συνεργασία των δύο φορέων, με σκοπό την στοχευόμενη κατάρτιση ως προς την αγορά εργασίας όλο και περισσοτέρων νέων ανθρώπων μέσω της μαθητείας που προσφέρει η σχολή ΕΠΑΣ – ΟΑΕΔ, όπως και την από κοινού προσπάθεια στην απορρόφηση τους, σε θέσεις εργασίας.

Σημειώνεται, ότι πάγια θέση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση των μεσαίων στελεχών σε εργοληπτικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ώστε να προσφέρουν αξιόπιστα αποτελέσματα  στην αλυσίδα παραγωγής ενός έργου.

ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ – 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος (Στοά Ηλία Καραπατή)

Βόλος, Τ.Κ. 38333Τηλ. 24210-26173, 26574 – ΦΑΞ: 24210-21944

Email: tee_vol@tee.gr Website: www.teemag.gr