ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 15/6/2017 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής Ποδοσφαίρου του Γ.Σ.Β «Η ΝΙΚΗ» με θέμα τη συγκρότηση της σε σώμα και ορισμός αρμοδιοτήτων. Η σύνθεση της είναι όπως παρακάτω :

Πρόεδρος : Παπακωνσταντίνου Νικόλαος
Α’ Αντιπρόεδρος : Imeraj Νικόλαος
Β’ Αντιπρόεδρος : Βενέτης Βασίλειος
Νομική Υποστήριξη : Παπαπέτρος Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας : Κουτσούκης Γεώργιος
Οικονομική Διαχείριση : Μιχάλης Δημήτριος
Υπεύθυνος Ακαδημιών : Σουγγάρης Άκης
Γενικός Αρχηγός : Σανίδας Απόστολος
Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων & Υλικού : Διάκος Γεώργιος
Μέλη : Ευσταθίου Αλέξανδρος
Γούργος Δημήτριος
Σδούγκος Θεόδωρος
Καλλιπολίτης Χρήστος
Καλλιπολίτη Αγγελική

Επίσης ορίστηκε επιτροπή που ως αντικείμενο θα έχει τις μεταγραφές – αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών. Η επιτροπή: Imeraj Νίκος, Βενέτης Βασίλης, Σανίδας Απόστολος και Σουγγάρης Άκης, Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ερασιτεχνικής Νίκης που θα είναι και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της επιτροπής. Οι αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών που δεν θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ομάδα θα ανακοινωθούν έως 30 Ιουνίου. Σε ότι αφορά μεταγραφές παικτών θα ανακοινώνονται επίσημα με την υπογραφή των παικτών που θα γίνει με την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου από 1 Ιουλίου δια μέσω του υπεύθυνου τύπου & επικοινωνίας της ομάδας ο οποίος θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.

Α