Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου, 2017 μέλη του «ΙΠΟΚΜΠΟΥ», επισκέφτηκαν το Μουσείο της Πόλης του Βόλου.

Το Μουσείο της Πόλης είναι το μοναδικό, σύγχρονης αντίληψης, Μουσείο Πόλης στην Ελλάδα και βρίσκεται στην οδό Φέρων 17 στη συνοικία των Παλιών.
Στεγάζεται στην πρώην καπναποθήκη Παπάντου, η οποία κτίστηκε περί το 1920 και παραδόθηκε ανακαινισμένη το 2014.

Η πρώτη μεγάλη έκθεση του με τίτλο «Βόλος – Νέα Ιωνία: τόσο μακριά τόσο κοντά» εγκαινιάζεται στις 22 Δεκεμβρίου 2014 και είναι αφιερωμένη στα 90 χρόνια από την ίδρυση του προσφυγικού Συνοικισμού στη Νέα Ιωνία, καθώς και στις επιπτώσεις από τη μαζική εγκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων στο Βόλο.

Η επίσκεψη στο Μουσείο έγινε στο πλαίσιο της μορφωτικής και πολιτιστικής ανάπτυξης και καλλιέργειας των μελών του Σωματείου.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος του «ΙΠΠΟΚΜΠΟΥ» κ. Πέτρος Μπέλλος, «οι πολίτες με αναπηρία και γενικότερα οι πολίτες με μειωμένη κινητικότητα λόγω της απουσίας προσβάσιμων δικτύων, υποδομών και υπηρεσιών αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους ακούσιο αποκλεισμό από όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου και του πολιτισμού.

Αν και τόσο το σύνταγμα της χώρας (άρθρο 21 παράγραφος 6) όσο και ο Ν. 4074/2012 ΦΕΚ 88 Α, δια του οποίου η χώρα επικύρωσε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, μεριμνούν για την αυτονομία και μεταξύ άλλων για την ισότιμη συμμετοχή των πολιτών με αναπηρία στον τομέα του πολιτισμού (βλ. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, άρθρο 30), οι πολίτες αλλά και οι επισκέπτες της χώρας με κινητική αναπηρία εξακολουθούν να παραμένουν αποκλεισμένοι από τα πολιτιστικά αγαθά και χώρους.

Τόσο το Σωματείο μας, όσο και το εθνικό αναπηρικό κίνημα γενικότερα, με πλήρη επίγνωση της σημασίας του πολιτισμού για την ανθρώπινη ανάπτυξη, αγωνίζονται για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με κινητική αναπηρία σε αυτόν καθώς και την ανάπτυξη ‘του δημιουργικού, καλλιτεχνικού και διανοητικού δυναμικού τους, όχι μόνο προς όφελός τους, αλλά και για τον εμπλουτισμό της κοινωνίας’

Αγωνιζόμαστε  για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο στα άτομα με κινητική αναπηρία όλων των αρχαιολογικών μνημείων και πολιτιστικών χώρων, καθώς και των σχετικών υπηρεσιών, με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών με κινητική αναπηρία στον πολιτισμό και τη δημιουργία ισχυρών κινήτρων για τα άτομα με κινητική αναπηρία από όλο τον κόσμο να επισκεφθούν τη χώρα, αλλά και την περιοχή μας, προσφέροντας έτσι και μια ισχυρή ώθηση στον εθνικό και τοπικό τουρισμό.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δ. Βόλου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) και ιδιαίτερα την Πρόεδρο κα Σοφία Χάλαρη για τη διάθεση του λεωφορείου, τον κ. Νικόλαο Κοντογιάννη καθώς επίσης και τους εθελοντές-Γυμναστές κα. Θεοφίλη Ράϊου και κ. Ιωάννη Τζιούνη, οι οποίοι για ακόμη μια φορά προσέφεραν τις υπηρεσίες τους.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Πέτρος Μπέλλος

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, Κερασία Ζορμπά