Την ένταξη στο πακέτο Γιούνκερ των πρώτων 42 επενδύσεων, συνολικού ύψους 5.392.550.000 ευρώ, ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.).

Σύμφωνα με τη λίστα που εγκρίθηκε από το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., εντάσσονται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης από το πακέτο Γιούνκερ σημαντικές ιδιωτικές και δημοσιες επενδύσεις σε έξι τομείς.

Συγκεκριμένα:

Είκοσι ενεργειακές επενδύσεις συνολικού ύψους 1,972 δισ. ευρώ περιλαμβάνονται στη λίστα. Πρόκειται για τρεις επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ, την επένδυση του ΑΔΜΗΕ για την υποθαλάσσια διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, τα δίκτυα της ΔΕΠΑ, τον τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη, 190 έργα για εγκατάσταση ανεμογεννητριών 120 διαφορετικών επνδυτών,καθώς και συγκεκριμένες μεγάλες ελληνικές και ξένες επενδύσεις σε ηλιακή, υδροηλεκτρική ενέργεια και αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας σε υδροπονικό θερμοκήπιο.

Για υποδομές και μεταφορές περιλαμβάνονται πέντε έργα συνολικού ύψους 1,445 δισ. ευρώ με φορέα εκτέλεσης το υπουργείο Υποδομών και Δικτύων.

Πρόκειται για:

–Την κατασκευή υδατοδιαδρόμων που θα χρησιμοποιηθούν για τη συνδεση της νησιωτικής Ελλάδας με υδροπλάνα.

–Την κατασκευή διαπεριφερειακού τερματικού σταθμού λεωφορείων στον Ελαιώνα και την κατασκευή τερματικού σταθμού λεωφορείων στο Αιγάλεω.

–Τον εκσυγχρονισμό και τη σιδηροδρομική-οδική σύνδεση του Λιμένα του Λαυρίου.

–Την υποθαλάσσια σήραγγα σύνδεσης Σαλαμίνας-Αττικής.

–Την επέκταση του νότιου δακτυλίου της λεωφόρου Υμητού και τη σύνδεσή της με τουνελ με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Στον τομέα του τουρισμού περιλαμβάνονται τρία έργα συνολικού ύψους 112 εκατ. ευρώ, που αφορούν:

– Την προστασία, εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των ιαματικών Λουτρών Καϊάφα στο νομό Ηλείας.

– Την ολοκλήρωση εκσυγχρονισμού του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

– Τη μετατροπή του TAE KWOΝ DOσε συνεδριακό κέντρο υψηλών προδιαγραφών.

Για τον τομέα τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίες εγκρίθηκαν πέντεέργα του υπουργείου Υποδομών-Μεταφορών-Επικοινωνιώνσυνολικού ύψους 920 εκατ. ευρώ.

Για την έρευνα ανάπτυξη και καινοτομία εγκρίθηκαν τέσσερα έργα προϋπολογισμού 594 εκατ. ευρώ με φορείς εκτέλεσης ΑΕΙ και αρμόδια υπουργεία.

Για τον τομέα των ιδιωτικών βιομηχανικών επενδύσεων προβλέπονται πέντε επενδύσεις ύψους 349 εκατ. ευρώ των εταιριών ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι, ΕΛΒΑΛ, Steelmet (όμιλος Βιοχάλκο), ΜΕΛ (Μακεδονική Εταιρία Χάρτου) και ΝΟΒΑ ΕΛΛΑΣ (παραγωγή χαρτοκιβωτίων).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΗ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ JUNCKER»
α/α Φορέας Πρότασης Τίτλος Προύπολογισμός Βαθμός Ωριμότητας
1 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ Έργα Αντλησοταμίευσης Αμφιλοχίας «Άγιος Γεώργιος» και «Πύργος» (PCI 3.24) – Licensing status: Environmental licensing in progress (PCI 3.24) 502.000.000,00 € Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε εξέλιξη – Environmental licensing in progress
2 Υβριδικός σταθμός ισχύος: (α) 89,1 MW (Μονάδες ΑΠΕ) στις θέσεις «Φρούδια-Λυγιάς-Πλατύβολο» & «Τρούλα-Χαλκιάς-Κορφή», Δ. Σητείας, Ν. Λασιθίου & (β) 50 MW (Εγγυημένη ισχύς), στη θέση «Φράγμα Ποταμών», Δ. Αμαρίου και Ρεθύμνης, Ν. Ρεθύμνης – Hybrid energy station of capacity: (α) 89,1 MW (RES units) at «Froudia-Lygias-Platyvolo» & «Troula-Chalkias-Korfi», Siteia municipality, Lassithi prefecture & (β) 50 MW (Guaranteed capacity), at «Potamoi Dam», Amari and Rethymno municipalities,Rethymno prefecture 277.000.000,00 € Περιβαλλοντική αδειοδότηση σε εξέλιξη – Environmental licensing in progress
3 Αιολικά Πάρκα Καρυστίας, 153 ΜW – Karystia Wind Projects, 153 MW 255.000.000,00 € Αναμένεται η έκδοση απόφασης τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου – Pending update of Environmental Terms Approval
4 GREENTOP ENERGY SYSTEMS S.A. SPV “Greentop Eiriniko S.A.” – Wind and Solar Hybrid Project, 139,9MW in the Prefecture of Kilkis & the Construction of a 33/400kV Ultra High GIS 150MW Power Station Approx. 160.000.000 Production License, Authorities Approvals, Terms for grid connection issued, submitted for Environmental Impact Assessment to E.Y.P.E. No environmental restrictions. Expected Installation License, Q4/2016. Αυτά τα δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως των 170 εκ. EUR, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει και η ανάλογη χρηματοδότηση, δύνανται να υλοποιηθούν μέσα στα έτη 2016-2017.
5 SPV «Solar Park 12,2MW» – Production Licence, Environmental Impact Assessment approved, Terms for grid connection issued, in process for filing for an Installation License Approx. 10.000.000 Production Licence, Environmental Impact Assessment approved, Terms for grid connection issued, in process for filing for an Installation License
6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθµός ισχύος 6,056 MW, στη θέση Άγριο Ποτάµι και Κασσάνδρεια, ∆.∆. Ορµας του Νοµού Πέλλας 11.050.000,00 € Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας έκδοσης της Άδειας κατάστασης έχοντας ήδη από 11/09/2015 την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων. Επίσης, έχεισυμφωνηθεί με τον ΔΕΔΔΗΕ για τον τρόπο σύνδεσης της μονάδας και αναμένεται το τελικό έγγραφο τους,όπως και την έκδοση της Άδειας Χρήσης Νερού και Έργων. Ταυτόχρονα διερευνώνται οι τρόποι χρηματοδότησης του έργου.
7 ΚΕΔΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ α) το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο «ΜΙΚΡΑ ΑΔΑ», που θα κατασκευασθεί στο ρέμα ΧΙΟΝΟΡΕΜΑ στην οροσειρά της ΡΟΔΟΠΗΣ βόρεια του οικισμού των Συμβόλων του Δήμου Κομοτηνής εγκατεστημένης ισχύος 1,25MW με αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας 3,4 GWh 10.000.000 € (α.6,5 εκατομ. Ευρώ και β.3,5 εκατομ. Ευρώ Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας από άποψη αδειοδοτήσεων είναι της τάξης του 95% (βλ. διπλανή στήλη «Σημειώσεις»). ΜΥΗΕ «ΓΡΑΜΟΣ»
α. Για το έργο αυτό έχουμε λάβει από τη Ρ.Α.Ε. α.ε. την με αρ. 1834/2010 άδεια παραγωγής.
β. Με την υπ’ αρ. 3885/01-08-2014/ΔΙΠΕΧΩΣ/Α.Δ. Μ-Θ Απόφαση εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι.
γ. Με το υπ’ αρ. 6059/31-10-2014/Δ.Χ.Δ./ΔΕΔΗΕ έγγραφο, έχουν εγκριθεί από τον ΔΕΔΗΕ οι οριστικοί όροι σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ.
δ. Με την υπ’ αρ.1427/03-02-2015/ Δι/νση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας/Α.Δ. Μ-Θ Απόφαση χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου.
8 β) το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο «ΓΡΑΜΟΣ», το οποίο θα κατασκευασθεί στο ρέμα Γράμος που πηγάζει από τα οροπέδια του όρους ΠΑΪΚΟ στα σύνορα των νομών Πέλλας και Κιλκίς νοτιοδυτικά του οικισμού της Κρώμνης στη Δ.Ε. Ν. Μυλότοπου του Δήμου Πέλλας εγκατεστημένης ισχύος 2,68MW, με αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας 8,7 GWh. ΜΥΗΕ «ΜΙΚΡΑ ΑΔΑ»
α. Για το έργο αυτό έχουμε λάβει από το ΡΑΕ α.ε. την με αρ. 344/2012 άδεια παραγωγής.
β. Με το υπ’ αρ. 4780/06-08-2014/ΔΕΔΔΗΕ έγγραφο, έχουν εγκριθεί από τη ΔΕΗ οι οριστικοί όροι σύνδεσης με το δίκτυο της ΔΕΗ
γ. Έχει εκδοθεί η με αρ. 2664/08-07-2014/Α.Δ.Μ-Θ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
δ. Με την με αρ. 33700/π.ε./Φ. Υ.9 /13-02-2015/Δι/νση Υδάτων Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης/Α.Δ.Μ-Θ απόφαση χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου.
9 ΟΡΙΖΩΝ ΑΤΕ Υδροηλεκτρικά Έργα στον Ν. Έβρου – Hydroelectric power plants in the prefecture of Evros Α’ Φάση/Phase: 7.000.000 Β’ Φάση/Phase: 15.000.000l Το έργο θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις: – Αρχικά θα κατασκευαστεί το υδροηλεκτρικό ισχύος 3MW διότι είναι πιο ώριμο και διαθέτει άδεια παραγωγής και ΕΠΟ (Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων) ενώ αναμένεται η έκδοση της άδειας χρήσης νερού μέχρο τον Ιούνιο 2016.- Σε δεύτερη φάση θα υλοποιηθεί το υδροηλεκτρικό των 7MW για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια παραγωγής και αναμένεται η έκδοση της ΕΠΟ μέχρι τον Αύγουστο 2016. – The project will be implemented in two phases: -The hydroelectric power of 3MW will be built firstly because it is more mature,it has a production license and Environmental License, while the license of permission of water use will be aqcuired by June 2016.- The project of 7ΜW will be implemented secondly. As fas as permission concerned, there is a production license and the issue of the Environmental License will be done until August 2016. Στο Νομό Έβρου πρόκειται να κατασκευαστούν 2 μικρά υδροηλεκτρικά, ισχύος 7 και 3 MW αντίστοιχα, σε απόσταση 4 χλμ. Αυτό των 7MW θα βρίσκεται στα ανάντη στην περιοχή του Κυπρίνου, ενώ των 3MW θα βρίσκεται στα κατάντη στη περιοχή των Κομάρων. Η λειτουργία τους θα αξιοποιεί το υδάτινο δυναμικό του ποταμού Άρδα, καθώς ενώ επι βουλγαρικού εδάφους, στον Άρδα, υπάρουν τρια μεγάλα υδροηλεκτρικά, επί Ελληνικού εδάφους δεν υπάρχει κανένα, με αποτέλεσμα το δυναμικού του ποταμού να ρέει προς τη θάλασσα αναξιοποίητο. – In the prefecture of Evros are going to be built two small hydroelectric power plants 7 and 3 MW respectively,within 4 Km. This of 7MW will be located upstream in Kyprinos region while the 3MW will be located downstream in Komara region. Their combined function will utilize the water resources of Arda river while at Bulgarian territory, there are three large hydroelectric power plants, on Greek territory there is none, so the river flowes to the sea unexploited.
10 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ/ΑΡΓΩ Μ. ΕΠΕ ΜΥΗΕ ΜΕΛΛΙΣΙ
«Μελίσσι» της Τ.Κ. Οξυάς του Δήμου Μουζακίου, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ΙΣχύς 2,45MW
Α. 4.080.000,00€ /// Συνολικός Προϋπολογισμός (Α+Β+Γ+Δ+Ε): 12.183.469,50€ Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
= Οριστικούς Όρους Σύνδεσης με το Δίκτυο από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
= Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
= Ενιαία Άδεια Χρήσης Νερού – Εκτέλεσης έργου αξιοποίησης Υδατικών Πόρων από την Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
= Υποβολή φακέλου στο Τμήμα Φυσικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης
11 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ ΜΥΗΕ ΚΕΡΑΣΙΩΤΙΚΟ – «Ρέμα Κερασιώτικο» των Δ. Μουζακίου και Λ. Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας,
0,79MW
Β. 1.347.000,00€ Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
= Οριστικούς Όρους Σύνδεσης με το Δίκτυο από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
= Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
= Ενιαία Άδεια Χρήσης Νερού – Εκτέλεσης έργου αξιοποίησης Υδατικών Πόρων από το Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
= Άδεια Εγκατάστασης από το Τμήμα Φυσικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω έργων είναι 12.183.469,50€.
Ο διαχειριστής / συντονιστής των ανωτέρω έργων για την υποβολή των στοιχείων της αίτησης στην ΕΠΕΕ θα είναι η εταιρεία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ
12 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΒΕΤΕ ΜΥΗΕ ΆΣΠΡΟΣ – «Ρέμα Άσπρος», του Δ.Δ. Καροπλεσίου, της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας, του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, 0,99MW Γ. 1.880.000,00€ Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
= Οριστικούς Όρους Σύνδεσης με το Δίκτυο από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
= Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
= Ενιαία Άδεια Χρήσης Νερού – Εκτέλεσης έργου αξιοποίησης Υδατικών Πόρων από το Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
= Υποβολή φακέλου στο Τμήμα Φυσικών Πόρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για έκδοσης της Άδειας Εγκατάστασης
13 ΜΥΗΕ ΚΑΡΥΑΣ – «Ρέμα Καρυάς», του Δ.Δ. Βραγγιανών, της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων, του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, 0,88MW Δ. 1.976.469,50€ Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
= Μη Δεσμευτικούς Όρους Σύνδεσης με το Δίκτυο από την ΔΕΗ
= Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ
= Ενιαία Άδεια Χρήσης Νερού – Εκτέλεσης έργου αξιοποίησης Υδατικών Πόρων από την Δ/νση Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
14 ΜΥΗΕ ΚΑΡΙΤΣΙΩΤΗΣ – «Ρέμα Καριτσιώτης», του Δ.Δ. Καρίτσης Δολόπων, της Δημοτικής Ενότητας Λίμνης Πλαστήρα, του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, 1,49MW Ε. 2.900.000,00€ Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
= Μη Δεσμευτικούς Όρους Σύνδεσης με το Δίκτυο από την ΔΕΗ
= Υποβολή φακέλου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για έκδοση της Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)
15 AGRITEX Ενεργειακή ΑΕ Αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας σε υδροπονικό θερμοκήπιο 22.000.000,00 € Για το συγκεκριμένο έργο έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες και αναμένουμε την σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περί υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης του συνόλου ή τμήματος του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Νέας Κεσσάνης, Δήμου Αβδήρων, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης. Νέας Κεσσάνης, Δήμου Αβδήρων, Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης
Το προτεινόμενο έργο αφορά κατασκευή και λειτουργία Μονάδας Αξιοποίησης Γεωθερμικής Ενέργειας (θερμότητα), ισχύος 12 MWth σε Υαλόφρακτη θερμοκηπιακή μονάδα έκτασης 100 στρεμμάτων.
Οι εγκαταστάσεις της μονάδας θα υλοποιηθούν στην θέση Ποταμιά, του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης σε έκταση 176 στρεμμάτων περίπου.
Κύριο χαρακτηριστικό του project αποτελεί η Υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με τις συμβατικές θερμοκηπιακές μονάδες. Η θερμοκηπιακή μονάδα με βάσει τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής σε συνδυασμό με την θερμοκρασία που πρέπει να υπάρχει εσωτερικά του θερμοκηπίου, απαιτεί περί τις 37.300 MWh ανά έτος. Ποσοστό 96%, ήτοι 35.800 MWh ανά έτος, θα καλυφθούν από γεωθερμία – ΑΠΕ. Εναλλακτικά η ενέργεια αυτή θα έπρεπε να παραχθεί καταναλώνοντας Φυσικό αέριο ή άλλης μορφής συμβατικά καύσιμα.
Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν :
1. Μονάδα Ενεργειακής Διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου αξιοποίησης θερμικής ενέργειας.
2. Διάταξη αξιοποίησης CO2 από το γεωθερμικό ρευστό το οποίο διοχετεύεται και εμπλουτίζει το εσωτερικό του θερμοκηπίου.
3. Υαλόφρακτο Υπερσύγχρονο Θερμοκήπιο, συνολικής κάλυψης 100 στρεμμάτων, με όλα τα απαραίτητα δίκτυα ελεγχόμενης θέρμανσης, δροσισμού, άρδευσης, λίπανσης, σκίασης, αερισμού και εμπλουτισμού με CO2, συνδεδεμένα με κεντρική μονάδα ελέγχου. To θερμοκήπιο είναι επίσης εξοπλισμένο με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για υδροπονική καλλιέργεια, συγκομιδής και φυτοπροστασίας
4. Βιολογικό Καθαρισμό, σύστημα απολύμανσης και ανακύκλωσης νερού άρδευσης και εγκαταστάσεις συλλογής και διαχείρισης βρόχινων υδάτων.
5. Συσκευαστήριο με μηχανή διαλογής και συσκευασίας και μηχανή παραγωγής flow-pack
6. Ψυκτικό θάλαμο και χώρο αποθήκευσης
16 ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ A.E. Ολοκληρωμένη Αξιοποίηση Ενεργειακού Περιεχομένου Αγροτικών Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 17.500.000,00 € Το έργο σχεδιάζεται να υλοποιηθεί σε δύο διαφορετικά σημεία σε Θεσσαλονίκη και Λάρισα.
Τα δύο πρώτα τμήματα του έργου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη και ακολούθως τα παραπροϊόντα των εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης θα αξιοποιούνται στη Λάρισα.
Για το συγκεκριμένο έργο έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες μελέτες.
Για το τμήμα του έργου που αφορά τις εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης η εταιρία διαθέτει τους απαιτούμενου χώρους στην κυριότητα της και οι δραστηριότητες είναι αδειοδοτημένες.
Για το τμήμα του έργου που αφορά τη ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα στη Λάρισα έχει υποβληθεί η ΜΠΕ και αναμένουμε την ΑΕΠΟ.
Κύρια δραστηριότητα εταιρείας αποτελεί η εκκόκκιση σύσπορου βάμβακος
Το προτεινόμενο έργο αφορά την ενεργειακή αξιοποίηση διαδοχικών δραστηριοτήτων που έπονται – ακολουθούν βηματικά – την υφιστάμενη δραστηριότητα της εταιρείας.
Το project περιλαμβάνει 4 διακριτά διαδοχικά τμήματα ολοκληρωμένης ενεργειακής αξιοποίησης της καλλιέργειας του βαμβακιού.

Συγκεκριμένα:
Το 1ο τμήμα του project αφορά το πρώτο στάδιο της παραγωγής βιοκαυσίμων (biodiesel) ήτοι την παραγωγή φυτικού ελαίου από βαμβακόσπορο. Ο προτεινόμενος παραγωγικός εξοπλισμός αφορά διατάξεις έκθλιψης ενώ ο βοηθητικός εξοπλισμός περιλαμβάνει αποθηκευτικές δεξαμενές. Το εκτιμώμενο κόστος του 1ου τμήματος του έργου υπολογίζεται σε 2,5 εκ. €
Το 2ο τμήμα του project αφορά τη ακόλουθη διαδικασία μετατροπής του φυτικού ελαίου σε biodiesel. Η δυναμικότητα της μονάδας υπολογίζεται στις 8.000 τόνους biodiesel ανά έτος. Ο προτεινόμενος παραγωγικός εξοπλισμός αυτού του τμήματος αφορά διατάξεις εστεροποίησης ενώ ο βοηθητικός εξοπλισμός περιλαμβάνει αποθηκευτικές δεξαμενές πρώτων υλών –και τελικού προϊόντος. Το εκτιμώμενο κόστος του 2ου τμήματος του έργου υπολογίζεται σε 2,5 εκ. €
Το 1ο και 2ο τμήμα του project είναι σχεδιασμένο να υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην Αγχίαλο Θεσσαλονίκης.
Ακολούθως τα υποπροϊόντα των ανωτέρω φάσεων ήτοι ψωφάκια από την επεξεργασία ορισμένες ποσότητες βαμβακόπιτας καθώς και η γλυκερίνη θα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Λάρισα όπου θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς χώρους θα αθροίζονται με την υπολειμματική βιομάζα των καλλιεργειών από τους αγρούς και θα αποτελούν καύσιμη βιομάζα σε ποσότητες άνω των 10.000 τόνων ετησίως.
Το 3ο τμήμα του project αφορά την εγκατάσταση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ με καύση βιομάζας ισχύος 1 ΜWe. Οι διαθέσιμη βιομάζα υπερεπαρκεί για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της μονάδας. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα πωλείται στο δίκτυο ενώ η θερμική ενέργεια θα αξιοποιείται στο 4ο τμήμα του project. Το εκτιμώμενο κόστος του 3ου τμήματος του έργου υπολογίζεται σε 5 εκ. € .
Το 4ο τμήμα του αφορά το τελικό στάδιο αξιοποίησης της απορριπτόμενης θερμότητας από την μονάδα του προηγούμενου σταδίου σε ενεργειακό θερμοκήπιο αυτόνομης θερμικής τροφοδοσίας. Η προτεινόμενη εγκατάσταση ενεργειακού θερμοκηπίου περιλαμβάνει υαλόφρακτη κατασκευή για πλήρη υδροπονική καλλιέργεια 50 στρεμμάτων. Το εκτιμώμενο κόστος του 4ου τμήματος του έργου υπολογίζεται σε 7,5 εκ. €
Στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό των σταδίων περιλαμβάνεται το κόστος έργων υποδομής και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης
17 ΑΔΜΗΕ Διασύνδεση ΕΡ 150kV 1×200MVA Κρήτη – Πελοπόννησος («Διασύνδεση Εξοικονόμησης») 200.000.000,00 € Έχει ήδη ξεκινήσει η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, Το έργο θεωρείται αρκετά ώριμο καθώς έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην απαιτεί σημαντικές αδειοδοτήσεις. Το έργο συνίσταται στην κατασκευή διασύνδεσης AC Εναλλασσομένου Ρεύματος) ικανότητας ~ 200 MVA από την Νοτιοανατολική Πελοπόννησο έως τα Χανιά.
Το έργο έχει προϋπολογισμό ~ 200 εκ. € με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2020 – 2021. Το έργο θα επιτρέψει ετήσια εξοικονόμηση (λόγω διαφοράς κόστους μεταξύ Συστήματος Κρήτης και ΕΣΜΗΕ) της τάξεως των 40 έως 80 εκ. €/έτος (ανάλογα με τις τιμές πετρελαίου).
18 gastrade Τερματικός Σταθμός LNG Β.Ελλάδας – Αλεξανδρούπολη (PCI) 370.000.000,00 € Το έργο είναι ώριμο αφού έχει ολοκληρώσει το σύνολο της αδειοδοτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ΑΕΠΟ, της έγκρισης της μελέτης Ασφαλείας και της άδειας Εγκατάστασης, που απαιτείται για να ξεκινήσει η κατασκευή του. Η κατασκευή του μπορεί να ξεκινήσει το 2017 και να έχει ολοκληρωθεί το 2018. Το έργο αφορά σε υπεράκτιο πλωτό σταθμό υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) καθώς και σε αγωγό σύνδεσης αυτού με το κατάντη σύστημα φυσικού αερίου, δηλαδή το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου που λειτουργείται από τον ΔΕΣΦΑ.
19 Ελληνικός Σύνδεσμος Επενδυτών Μικρών Ανεμογεννητριών (Ε.Σ.Ε.Μ.Α.) Υλοποίηση 190 ομοειδών έργων μικρών ανεμογεννητριών τα οποία ανήκουν σε 120 διαφορετικά επενδυτικά σχήματα. 38.000.000,00 € Όλα τα έργα έχουν εξαντλήσει το μέγιστο της αδειοδοτικής διαδικασίας που επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών μέχρι σήμερα. Η αδειοδοτική διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, η οποία εκκρεμεί από τις 30.06.2014 (Ν.4203/01.11.2013). Το project μικρών ανεμογεννητριών έχει αναπτυχθεί σε περιοχές της Ανατολικής Ροδόπης, μέχρι και περιοχές του νοτίου Έβρου, σε μια ακτίνα 40 χλμ. από τη Βιομηχανική Περιοχή Αλεξανδρούπολης. Συνολικά 90 έργα, προϋπολογισμού 200.000 ευρώ το καθένα (συνολικός προϋπολογισμός 18.000.000 ευρώ), έχουν ολοκληρώσει την Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. Επιπλέον, άλλα 100 έργα σε διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδας, έχουν υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, συνολικού προϋπολογισμού επιπλέον 20.000.000 ευρώ. Η τεχνολογία των μικρών ανεμογεννητριών έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , όπως της Βρετανίας και προσφάτως της Ιταλίας. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο σας επεξεργάζεται και μελετά το θεσμικό πλαίσιο πολεοδομικών και χωροταξικών κανόνων των μικρών ανεμογεννητριών ισχύος μέχρι 50 KW, όπως επίσης και την προτεινόμενη τιμή αποζημίωσης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από μικρούς αιολικούς σταθμούς. Μέχρι τα τέλη Μαρτίου η υπουργική απόφαση θα έχει εκδοθεί και το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την πλήρη ωρίμανση των έργων που σας ανέφερα υπολογίζεται σε 8 μήνες. Από το Μάρτιο του 2017 θα ξεκινήσει η λειτουργία των πρώτων έργων. Η ανάπτυξη και ομαδοποίηση των έργων, έχει θετικό αντίκτυπο στη συνεργασία κοινωνικών ομάδων και πολύ μικρών – μικρών επιχειρήσεων και δημιουργεί οικονομίες κλίμακας βελτιστοποιώντας τις αποδόσεις και το κόστος κατασκευής και εγκατάστασης. Επιπλέον, η παραγόμενη ενέργεια διαχέεται απ’ ευθείας στο δίκτυο διανομής, χωρίς μεγάλες απώλειες και οι εκτάσεις που θα φιλοξενήσουν τις εγκαταστάσεις ανήκουν σε ιδιοκτήτες –αγρότες των αγροτικών περιοχών της Ροδόπης και του Έβρου. Η είσοδος των έργων αυτών στην Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Επενδυτικών Έργων θα αναδείξει τον φυσικό πλούτο της χώρας και θα δώσει προστιθέμενη αξία σε ακριτικές εκτάσεις, όπως αυτές της Θράκης.
20 ΔΕΠΑ Ανάπτυξη δικτύων διανομής στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας 280.000.000,00 € Τα έργα είναι σε μεγάλο βαθμό ωριμότητας, ενώ ήδη εκπονούνται οι μελέτες κόστους- οφέλους
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ: 1.972.550.000,00 €
21 Ministry of Infrastructure, Transport and Networks water aerodromes network in Greece 45.000.000,00 € The so far experience, showed that the existing legal framework created a number of certain obstacles that caused delays to w/a licensing. For this reason, the Ministry is preparing a new law that aims at speeding up licensing procedures. The law is expected to be launched within March 2016. Further, the Ministry is collaborating with other public bodies in order to facilitate w/a licensing at lakes. It should be marked that promoting water aerodromes is a Governmental policy.
22 Ministry of Infrastructure, Transport and Networks Construction of a Terminal Station for National Interurban Bus Lines in the prefection of Attica. The project involves urban renewal works & the construction of a Terminal Bus Station (pref. of Attica – Mun. of Egaleo). The multi-Station is located close to the existing Metro Station «Eleonas». 300.000.000,00 € The terminal station will serve Greece’s all Interurban Bus Lines, while there will be provision to accommodate International Bus Lines, as well. The Station will be expanded at an area of 66.4acres belonging to Atticο Metro S.A. The multi-modal station will provide direct and easy access from the metro & the p.t. bus system to the interurban & international bus lines. It will also include a number of other facilities such as commercial stores, dining and coffee stores even a small hotel unit.
23 Ministry of Infrastructure Transport and Networks South extension of Ymittos Ring Road. Design, Construction, Financing, Operation, Maintenance and Exploitation of the south extension of Ymittos Ring Road (YRR) from connection with Attiki Odos to Vouliagmenis Avenue via an urban tunnel 450.000.000,00 € This project has been included in the Athens Master Plan (Law 4277/2014) as an essential road axis of metropolitan importance and high priority of the public road network. The main goals are:
-implementation of YRR without any further environmental burden of the sensitive protection zone of Ymittos mountain,
-high compatibility of the project with urban design targets of Athens Master Plan,
-deflection of heavy commuting and commercial traffic from densely populated areas (such as Ilioupoli and Argiroupoli municipalities),
-reduction of travel time from the southern suburbs to the northern ones and to the airport,
-decompression of traffic passing through the city centre,
-decongestion of Poseidonos Avenue (seaside).
The project involves a) the construction of an urban road tunnel connecting existing YRR with Vouliagmenis Avenue, with a total length of 3 km , b) upgrading traffic capacity of existing YRR in the section from Katechaki interchange to the tunnel entrance, c) upgrading traffic capacity of Vouliagmenis Avenue from tunnel exit to Alimou interchange, d) operation, maintainance and exploitation of the project for the concession period (initial rough estimation is for 30 years)
24 Ministry of Infrastructure Transport and Networks Lavrio Port with rail and road connection. Design, Construction, Financing, Operation, Maintenance and Exploitation of the Lavrio Port with rail and road connection. 300.000.000,00 € The project will be procured by the procedure of Competitive Dialogue (CD). The potential critical points are: a) Finalization of Main Study (at the end of stage B of CD), b) Environmental Impact Assessment approval archaeological licensing. The importance of Lavrio Port, as passenger, traffic and cruise Port (following a well structured business plan by the investors, compatible with the provisions of Master Plan Athens Law 4277/2014), combined with the suburban train and motorway access, creates synergies and adds value to the entire project so as to attract investors from various economic sectors such as the construction sector or the tourism industry or both. The passenger volume is expected to increase; this fact could also be considered as another factor which is worthy to be taken under consideration by the potential investors. Respectively, forecasts of a positive potential of tourism in Greece for the following years, alongside the new law for a steady economic environment for big investments (including steady taxation for at least seven years) provide an attractive environment for investors for the coming years. The cost of the Construction of the 32 Km long suburban line from Koropi to Lavrio Port is estimated at €140m., while upgrading of road access is estimated at €100m. The extent and budget of port works closely depends on the proposal of interested financial operators for the implementation of a specificly oriented business plan for the Lavrio port
25 Ministry of Infrastructure Transport and Networks Undersea road tunnel of Salamina island. Design, Construction, Financing, Operation, Maintenance and Exploitation of the project of undersea road tunnel of Salamina island. 350.000.000,00 € The project involves a) construction of 1,2 Km long undersea road tunnel connecting Perama with islet Agios Georgios, b)construction of a 5 Km long road section from Schisto Avenue to Perama (tunnel entrance), c) road works connecting islet Agios Georgios with Salamina island and distribute outcoming traffic to the residential network of Salamina municipality, d) operation, maintenance and exploitation of the project for the concession period (initial rough estimation is for 30 years) The extensive use of holiday residences on Salamina island increases the seasonal population from about 35,000 to 250,000 inhabitants in the summer and periods of public holidays. Moreover, the existence of a large professional establishment (the naval station), which employs around 2.500 people (excluding crew and servicemen) adds a fairly fixed, significant traffic load on a daily basis.
– The transport records of the Piraeus Port Authority show the movement of 9,8 million passengers and 4 million vehicles in 2009 (today, the number is likely to have fallen slightly), making this the top ferry line in Greece in terms of volume.
– The current travel time is about 40 minutes (including waiting, entry and exit time) while the travel time through the proposed undersea road tunnel is calculated at 4 minutes.F65
1.445.000.000,00 €
26 ΕΤΑΔ Α.Ε. Έργα Προστασίας, Ανάπτυξης και Ανάδειξης Υδροθεραπευτηρίου Ιαματικής Πηγής και Σπηλαίου Ανυγρίδων Καϊάφα 30.000.000,00 € Αναμένεται h αναμόρφωση του φυσικού αντικειμένου του έργου από την ΕΤΑΔ.
27 ΕΤΑΔ Α.Ε. Εκσυγχρονισμός αναβατήρων Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (γ φάση) 12.000.000,00 € Περιλαμβάνουν 3 ενότητες εργασιών που αφορούν στην ολοκληρωμένη παρέμβαση εκσυγχρονισμού των αναβατήρων.
1η ενότητα: Προμήθεια και εγκατάσταση τριών αναβατήρων προς αντικατάστασητων υφιστάμενων πεπαλαιωμένων μετά των παρακολουθημάτων τους.
2η ενότητα:Προμήθεια δύο ανεμογεννητριών. Εγκατάσταση αιολικού σταθμού παραγωγής ενέργειας 1,8 ΜW.
3η ενότητα: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τεχνητής χιονόπτωσης
28 ΕΤΑΔ Α.Ε. Μετατατροπή TAE KWON DO σε συνεδριακό κέντρο 70.000.000,00 € Το έργο που περιλαμβάνει τη μετατροπή του κλειστού γυμναστηρίου TAE KWON DO σε Συνεδριακό Κέντρο συνολικής δυναμικότητας 5.500 θέσεων σε συνδυασμό με υποστηρικτικές εμπορικές χρήσεις και εκθεσιακό χώρο 4000τμ. στοχεύει στη τόνωση του τουρισμού της Αθήνας και της Ελλάδας γενικότερα, ιδιαίτερα τους μη τουριστικούς μήνες, αιτούμενο για τη πόλη και τον κλάδο εδώ και πολλά χρόνια.
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ: 112.000.000,00 €
23 MINISTRY OF INFRASTRUCTURE TRANSPORT & NETWORKS-GENERAL SECRETARIAT FOR TELECOMMUNICATIONS & POST Connected Islands. Facilitate Fibre based backhauling connectivity for the Greek Islands, the majority of which are currently connected through wireless sollutions. 100.000.000,00 € Capex intensive Infrastructure, cost per km for submarine fibre infrastructure is more than 5 times the cost of the development of minitrench fibre infrastructure in Greece.
– Isolated islands with small population and relatively small demand around the year.
– Complicated licencing procedures to land the submarine cables, especially in areas of high touristic interest
There over 6000 islands in Greece, only 117 of which are inhabited and 79 with a population of over 100 people. 53 of which have more than 1000 inhabitants. The majority of the islands though have very limited or no fiber connection to the Greek mainland, making the provision of NGA broadband services almost impossible. It should be noted that for all the Greek islands apart Syros and Crete, the only fiber infrastructure existing is of the incumbent, making the development of competition in these areas almost impossible.
On top, the lack of fiber infrastructure also makes the provision of 4G and above cellular services not possible as there is a lack of backhauling capable for next generation cellular data services.
The project could utilize islands power interconnection initiatives to reduce cost and accelerate implementation.
30 MINISTRY OF INFRASTRUCTURE TRANSPORT & NETWORKS-GENERAL SECRETARIAT FOR TELECOMMUNICATIONS & POST REGIONAL BROADBAND EXTENSION. The Regional Broadband Extension project (RBBE) aims to cover NGA-white areas all around Greece, that will not be covered by 2020 by private investments or/and publicly-funded projects. 220.000.000,00 € 1) Sparse customer base, coupled with lack of long term financing in the telecom sector in Greece. 2) Private investments are targeted to more lucrative geographic areas (i.e. 3G, 4G and FTTC services into densely populated areas). 3) Funding by Structural Funds (2014-2020) has been assured for part of the project’s budget. The RBBE project targets ~5900 medium-sized settlements, with 3.15M residents, in NGA-white areas. It aims to provide wholesale connectivity services exceeding 30Mbps (downstream) to telecom operators, which will provide retail services to end-users and businesses. The project will boost the efforts for bridging the digital divide and will provide the necessary broadband infrastructure to low density or remote areas (i.e. smaller islands, mountainous settlements).
31 MINISTRY OF INFRASTRUCTURE TRANSPORT & NETWORKS-GENERAL SECRETARIAT FOR TELECOMMUNICATIONS & POST SUPER FAST BROADBAND (FTTB/H). Development of Fiber to the Building/Home (FFTB/H) infrastructure (NGA network) providing symmetric speeds of more than 100Mbps. 200.000.000,00 € In order to achieve the DAE target of 100Mbps speed with penetration in 50% of households, the wide availability of reliable super-fast broadband services is required, at affordable prices, in a competitive manner, irrespective of the technology. By appropriate planning, a part of the population that will be covered with public intervention (estimated at 15-20%), will have access to services with a speed of 100 Mbps. If population coverage through private investment reaches 50%, the total availability of such services will approach 70% by 2020. Such availability, by providing additional actions for boosting penetration (demand stimulus), it is estimated that it is feasible to meet the DAE target. The FTTB/H project will allow for private sector-led selection of areas to define investment priorities thus fostering business viability, will encourage progressive project deployment (and finance-as-you-go approach), and will mitigate demand risk by focusing in areas where incumbent’s copper infrastructure is unable to support FTTC/Vectoring technology. The FTTB/H project has been selected for Technical Assistance from the World Bank, in the context of the «Connected Communities» initiative of Connecting Europe Facility (CEF). The FTTB/H project is aiming to cover at least 1.15 M households (28% of total households) in major cities (densely populated areas) all around Greece. It is estimated that this level of coverage will compliment purely private investments based on FTTC/Vectoring so as to achieve 50% household penetration with speeds exceeding 100Mbps. A voucher-based approach is envisaged of two types: “Connect Building” voucher for the supply-side and “Connect User” voucher for the demand-side.
32 Ministry of Infrastructure, Transport & Telecommunications Developing Smart Transport Information Systems, The project involves the development of a smart and data-centric transport system build around a network of sensors providing real-time data regarding the status of vehicles, goods and infrastructures 250.000.000,00 € PPP through the benefits from operational costs of the relevant transport modes. The project involves:(a) development of smart infrastructure of data sensors in vehicles, infrastructures and goods (b) development of cloud infrastructures for the data management and dissemination (c) establishment of data and app stores for the development and aggregation of data sets and apps based on the primary transport data collected through the network of sensors.
33 Ministry of Infrastructure, Transport & Telecommunications Smart Buildings for a Smart City 150.000.000,00 € PPP through the licensing procedure. The project involves:(a) developing smart sensors for buildings in order to collect the data-sets that the relevant regulatory frameworks require (mostly energy and static) (b) developing the cloud infrastructure for the storage and processing of relevant data (c) developing APIs that are necessary for the interoperability of the system with other eGov and Smart City systems (d) developing the necessary applications
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ: 920.000.000,00 €
34 National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine P4SEEN. The South-East European Node for Innovation on Personalised Medicine. A hub for the implementation, coordination and integration of precision medicine approaches in the region as part of a pan-European and global network 20.000.000,00 € P4SEEN aims at supporting research and innovation towards next generation health care applicatiions. The Node aims at re-designing ongoing and prospective critical trials, linking them with molecular profiles obtained through high-throughput «omics» technologies (including genetic, genomic, epigenetic, proteomic, metabolomics etc) towards more efficient and cost-effective health and disease management for European citizens
35 HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH BUILDING OF A NEW MULTI-PURPOSE GREEK OCEANOGRAPHIC VESSEL 55.000.000,00 € The new research vessel will be integrated into the European research fleet (EUROFLEETS) and will be available to European and international research teams. In that way it will contribute to the promotion of marine research while it will ensure continuous use and funding. In the international level, it is anticipated that the new research vessel will strengthen the role of Greece in the Mediterranean Sea and beyond, in the Black and Red Seas and possibly in the Atlantic and Indian Oceans.
36 Biomedical Sciences Research Center ‘Alexander Fleming’ Biotechnopolis: the first Biotechnology park in Greece. Biotechnopolis aims to establish a locally unique and internationally relevant biotechnology hub that fosters innovation and research excellence for the development of pharmaceuticals. As outlined in a Feasibility Study produced by McKinsey&Co, Biotechnopolis will attract top research talent, unite local research forces, promote education and training, and facilitate productive interactions between the public and private sector with focus on combating globally relevant human diseases. 19.000.000,00 € Current bottlenecks for the realisation of Biotechnopolis consist of the lack of appropriate and consistent funding to be able to establish and sustain the preparatory and construction phase of the project, and to attract researchers and innovative SMEs. Research and innovation funding in Greece is currently scarce and fragmented, leading to significant capital loss as well as brain drain with minimal benefits for the Greek citizen and the national economy. The realization of Biotechnopolis will result in significant wealth resulting from the increased ability to attract EU and international funding, as well as the creation of additional jobs, the stronger contribution to export activity and to the State’s fiscal revenues. Indicatively, McKinsey&Company estimates that the development of Biotechnopolis could increase the generated Gross Value Added and employment by more than 40% to reach approximately EUR 14.5 million of GVA p.a. and 476 job positions (direct plus indirect). At the same time, inflows of international funds could reach EUR 4.5 million p.a., and the positive contribution to fiscal balance can increase to EUR 1.9 million. 3.6milEuro have already been invested through NSRF 2007-2013 for the construction of INFRAFRONTIER, a top-rated biomedical infrastructure included in the national roadmap of research infrastructures, which forms a core component of Biotechnopolis.
37 MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS AND INSULAR POLICY Vessels retrofit and coastal refueling infrastructures to facilitate the adoption and use of alternative fuels, especially LNG, in passenger shipping 500.000.000,00 € Feasibility studies. tudies on the impact of reduced fuel costs (when e.g. using LNG) on the transport cost of passengers and commodities as well as on the investments &economic life in the islands.
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ: 594.000.000,00 €
38 ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. Εκσυγχρονισμος εγκαταστασεων εξορυξης & επεξεργασιας λευκολιθου για την παραγωγη μαγνησιας, και ανεγερση εγκαταστασεων νεας βιομηχανικης μοναδας παραγωγης διπυρης μαγνησιας. – Renovation of existing magnesite mining facilities for the production of caustic calcinated magnesia (ccm), and
Design, construction and operation of dead-burned magnesia (dbm) industrial facilities.
30.000.000,00 € >70% Το έργο έχει προϋπολογισμό 100 εκατ. Ευρώ εκ των οποίων έχουν επενδυθεί ήδη τα 70 εκατ. και υπολείπονται 30 εκατομ. για την ολοκλήρωση του. Επίσης, πρόκειται για 100% εξαγωγική επιχείρηση, είναι η μοναδική στην Ευρώπη τεχνολογία CCM & DBM. Πρόκειται να δημιουργηθούν πάνω από 200 νέες θέσεις εργασίας
39 Στηλμέτ ΑΕ (κεντρικά Ομίλου Βιοχάλκο) Επαναλειτουργία εργοστασίου Ελληνικών Σιδηροκραμάτων για την παραγωγή ΣιδηροΧρωμίου – RestartoftheHellenicFerroAlloysplantforFerroChromeproduction 45.000.000,00 € Ανάγκη μερικού εκσυγχρονισμού και συντήρησης ήδη υπάρχοντος εργοστασίου. Τελικό επιχειρηματικό σχέδιο – Existing plant in need of maintenance and partial revamping. Solid business plan Σχετικά με τον Προϋπολογισμό: 30 εκ € για πάγια και άλλα 15 εκ € για κεφάλαιο κίνησης) – 45 mil€ (30 mil € for assets plus another 15 mil€ for working capital
40 ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. – ELVAL HELLENIC ALUMINIUM INDUSTRY S.A. Αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας έλασης και προσθήκη νέων γραμμών παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης προστιθεμένης αξίας. – Increase rolling production capacity and add new production lines for the manufacturing of high technology and high added value products. 240.000.000,00 € Λόγω εξάντλησης της υπάρχουσας παραγωγικής δυναμικότητας η προτεινόμενη επένδυση είναι αναγκαία για να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη Ευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια ζήτηση προϊόντων έλασης αλουμινίου στις μεταφορές και την αυτοκινητοβιομηχανία. Όλη η αύξηση παραγωγής προορίζεται για εξαγωγές. – Due to full utilization of existing production capacity the proposed investment is necessary to meet the growing European and global demand for aluminum rolled products in transportation and automotive industry. All production increase is export oriented.
41 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Α.Ε./MEL S.A. Τεχνολογική και ποιοτική αναβάθμιση με ταυτόχρονη αύξηση της δυναμικότητας μονάδας παραγωγής χαρτιού από χαρτοπολτό 12.000.000,00 € Η επιχείρηση έχει παραγωγική λειτουργία επι μακρά σειρά ετών και εχει υλοποιήσει τα τελευταία 3 χρόνια 2 επενδυτικά σχέδια συνολικής αξίας ανω των 5.000.000 ευρω. Κατέχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση επενδυτικών έργων και για αυτό το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο της έχει σχεδιαστεί πλήρως, έχουν εξευρεθεί οι σχετικοί προμηθευτές και υπεργολάβοι που θα εμπλακούν σε αυτό και έχει ορισθεί ενα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του αφού για την ολοκλήρωση του θα πρέπει να παυσει την παραγωγική της λειτουργία για ενα διάστημα 1ος μήνα. Η χρηματοδότηση του έργου είναι εξασφαλισμένη σε ποσοστό άνω του 30% απο ιδίους πόρους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του δεν θα ξεπεράσει τους 12 μήνες. Το επενδυτικό σχέδιο αφορά τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των μηχανών παραγωγής, την αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής της α’ ύλης (χαρτοπολτού) για την τροφοδοσία της παραγωγής, την αύξηση της ικανότητας κοπής των παραγόμενων προϊόντων με την προσθήκη επιπλέον κοπτικής μηχανής, την βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της με την προσθήκη επιπλέον σταδίων φιλτραρίσματος και ανακύκλωσης του νερού που χρησιμοποιείται στην παραγωγή, την βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας κατα 25% και την μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατα 20% περίπου.
42 ΝΟΒΑ ΕΛΛΑΣ Μον. Α.Ε./NOVA HELLAS S.A. Ίδρυση νέας μονάδας Παραγωγής Χαρτοκιβωτίων/Establishment of a new boxpaper packaging production unit 22.000.000,00 € H Εταιρεία έχει ήδη αγοράσει το ακίνητο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η επένδυση, έχει ολοκληρωθεί όλος ο απαραίτητος σχεδιασμός (μελέτες, αρχιτεκτονικά σχέδια κλπ), έχουν συλλεχθεί όλες οι σχετικές προσφορές, εχει εκπονηθεί το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης όπως και το σχετικό business plan και η επιχείρηση εχει εκκινήσει όλες τις διαδικασίες για την έκδοση όλων των σχετικών αδειών (οικοδομικές άδειες κλπ). Η χρηματοδότηση του εργου είναι εξασφαλισμένη σε ποσοστό ανω του 35% απο ιδίους πόρους. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης υπολογίζεται σε 24 μήνες Η εταιρία θα ιδρύσει εργοστάσιο επεξεργασίας χαρτοκιβωτίων στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 22.000.000 ευρώ. Οι συνολικές θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν από την επένδυση είναι 300, ενώ στόχος είναι η επένδυση να μπει σε παραγωγική λειτουργία αρχές Δεκεμβρίου 2016. Το εργοστάσιο θα εξυπηρετεί πελάτες της εταιρίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων (Σκόπια, Βουλγαρία, Σερβία, Κροατία, Αλβανία κ.α.).
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ: 349.000.000,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=114004999