Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου θα προβεί σε πρόσληψη 21 ατόμων.

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νοτίου Πηλίου που εδρεύει στην Αργαλαστή Ν. Μαγνησίας.

Διαβάστε εδώ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ