Τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που να διασφαλίζει τη λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, ώστε να μη κινδυνεύουν με παύση εργασιών κάθε φορά που ολοκληρώνεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης ζητά με ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ο βουλευτής Μαγνησίας Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος.

Η ερώτηση έχει ως εξής: «Με την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ κλείνουν τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, τα οποία λειτουργούσαν με παράταση από τον προηγούμενο Ιούνιο.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης προσφέρουν δωρεάν επιμορφωτικούς κύκλους μαθημάτων, για όλους τους ενήλικες ανεξαρτήτου ηλικίας, μόρφωσης και εθνικής προέλευσης. Τα κέντρα αυτά εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους, ενώ λειτουργούν με την σύμπραξη των Δήμων.

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή των πολιτών ήταν μαζική και το αποτέλεσμα πολύ ικανοποιητικό, εντούτοις η καθυστέρηση στο σχεδιασμό της νέας φάσης του έργου καθώς και η μη διάθεση ικανού μέρους από τα κονδύλια του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» οδηγούν στην αναστολή λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ. για πολλούς μήνες αλλά και σε αβεβαιότητα για το μέλλον τους.

Κατόπιν τούτου ερωτάται ο κ. Υπουργός,

1. Εάν υπάρχει σχεδιασμός για την έναρξη της νέας φάσης του έργου για τον Σεπτέμβριο του 2016;

2.
Υπαρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την λειτουργία των Κέντρων;» καταλήγει η ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας.