α μηνιαία δίδακτρα για το σχολικό έτος 2016-2017 καθόρισε το Νομικό πρόσωπο του Δήμου Βόλου:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ 0,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00 ΕΥΡΩ 40,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ 55,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00 ΕΥΡΩ 70,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ 90,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ 105,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 Μ ΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ 120,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ 145,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ 160,00
ΓΟΝΕΙΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ 0,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ 55,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ 105,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 ΜΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ 120,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ 145,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ 160,00

ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ70,00

ΜΙΣΟ45,00

Η
λειτουργία των παιδικών σταθμών θα διακόπτεται το μήνα Αύγουστο και τις
εορτές από παραμονή Χριστουγέννων μέχρι τις 7/1 και το Πάσχα από Μεγάλη
Πέμπτη μέχρι Κυριακή του Θωμά.
Οι γονείς οφείλουν να βοηθούν στην
εύρυθμη λειτουργία των σταθμών ακλουθώντας του όρους που ορίζονται για
το σκοπό αυτό. Επίσης αποδέχονται ανεπιφύλακτα του όρους του
συμφωνητικού.
Οι γονείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής των
διδάκτρων για όλο το εκπαιδευτικό έτος 2016 -2017 τα οποία μπορούν να
καταβάλλονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις προς διευκόλυνσή τους.

1)
Η εξόφληση του τελευταίου Διμήνου (Ιούνιος – Ιούλιος) καταβάλλεται μέσα
στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι
δυνατή η επανεγγραφή.
2) Σε περίπτωση διαγραφής νηπίου δεν
επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί. Επισημαίνεται ότι
σε περίπτωση απουσίας ή ασθενείας τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά.
Μη καταβολή των διδάκτρων συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.
3) Για
τον υπολογισμό των διδάκτρων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό
εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς, στην προκειμένη περίπτωση από το
αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2015
(Εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015-31/12/2015) Έτους 2015, ή το
εκκαθαριστικό του Φορολογικού Έτους 2015 που έχουν υποχρέωση να
καταθέσουν οι γονείς. Από το παραπάνω εισόδημα αφαιρείται το ετήσιο ποσό
του ενοικίου για κύρια κατοικία της οικογένειας και το στεγαστικό
δάνειο για κύρια κατοικία, εφόσον τα ποσά που έχουν πληρωθεί από
1-1-2015 μέχρι 31-12-2015. Απαραίτητη η προσκόμιση αποδείξεων.
4)
Για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων ποσών από γονείς
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ),
όπως ισχύουν κάθε φορά.

Επιπλέον, προτείνονται οι εξής ειδικές ρυθμίσεις :

1)
Για το σχολικό λεωφορείο προτείνεται για όλους χωρίς διάκριση και χωρίς
καμία έκπτωση το προηγούμενο αναφερόμενο τιμολόγιο δεδομένου του
ανταποδοτικού χαρακτήρα του και δεν συμψηφίζεται με το ποσό των ταμείων.
2) Για το δεύτερο παιδί μιας οικογένειας που φιλοξενείται στην
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π Δήμου Βόλου προτείνεται έκπτωση
στο ποσό των διδάκτρων 20% και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται
προτείνεται αντίστοιχα έκπτωση 30%
3) Για τις πολύτεκνες οικογένειες
με ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30% επί του συνολικού ποσού των
διδάκτρων, που θα προκύψει ,αφού γίνουν οι εκπτώσεις για το δεύτερο και
το τρίτο παιδί, εφόσον αυτά φιλοξενούνται σε παιδικό σταθμό του Δήμου
Βόλου. Απαραίτητη βεβαίωση συλλόγου πολυτέκνων.
4) Για τις
μονογονεικές οικογένειες προτείνεται να λαμβάνεται υπόψη ως οικογενειακό
εισόδημα, εκείνου του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Σε
περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όταν καταβάλλεται διατροφή θα λαμβάνεται
και αυτή υπόψη.
5) Σαν δικαίωμα εγγραφής στα νεοεισερχόμενα παιδιά
προτείνεται το ποσό των 40 € προκειμένου τα ποσά που θα εισπραχθούν να
διατεθούν για την αγορά παιδαγωγικού-εποπτικού υλικού.
6) Στις
περιπτώσεις που τα δίδακτρα καταβάλλονται από τον ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΑΓΕΤ,
ΤΡΑΠΕΖΕΣ κλπ, υπολογίζονται με βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα,
δηλ. όπως στις περιπτώσεις των γονέων μισθωτών χωρίς ταμεία.
7)
Τριμελής επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ΔΣ να αποφασίζει για μείωση ή
απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων για ειδικά κοινωνικά περιστατικά.
8) Όταν με υπαιτιότητα του Οργανισμού δεν λειτουργήσουν οι παιδικοί για
κάποιες μέρες (π.χ. απεργία) δεν γίνεται καταβολή διδάκτρων γι αυτές
τις μέρες. Η μείωση δεν ισχύει για τις προαναφερόμενες (διακοπές
εργασίας εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα).

Β. ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΗΑΑΔΕ)

Για
το τμήμα Ημερήσια Απογευματινής Απασχόλησης Δημοτικής Εκπαίδευσης
προτείνεται για όλους το προηγούμενο αναφερόμενο τιμολόγιο. Είναι
ανταποδοτικό. Για το δεύτερο παιδί στο τμήμα προτείνεται έκπτωση 20% και
για το τρίτο παιδί στο τμήμα 30%.
Για τις πολύτεκνες οικογένειες με ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30%. Απαραίτητη βεβαίωση συλλόγου πολυτέκνων.

Γ. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης: Στέκι Παιδιού Πολυμέρη και Β΄ΚΔΑΠ Βόλου
Λειτουργούν τμήματα

1 Θερινό σχολείο 200€ για ένα μήνα
2 Ζωγραφική 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
3 Κεραμική 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
4 Θεατρικό παιχνίδι-Παραμύθι 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
5 Η/Υ 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
6 Μουσική προπαιδεία 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
7 Σωματική έκφραση – ρυθμική 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
8 Παραδοσιακοί χοροί 10€ το μήνα (μία ώρα την εβδομάδα)
9 Παραδοσιακοί χοροί 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)
10 Χοροί Λάτιν 20€ δίωρο εφήβων – ενηλίκων
11 Μοντέρνος χορός 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)

Η εγγραφή ανέρχεται στα 5€

Για το δεύτερο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται έκπτωση 20% και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται 30%.
Έκπτωση 20% σε παιδιά με ανέργους και τους δύο γονείς. Απαραίτητη η
κάρτα ανεργίας και των δύο γονέων σε ισχύ και να έχει εκδοθεί δυο μήνες
πριν από την 1η Σεπτεμβρίου.
Για τις πολύτεκνες οικογένειες με
ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30%. Απαραίτητη η προσκόμιση της
βεβαίωσης από το σύλλογο πολυτέκνων.
Για το δεύτερο τμήμα
παρακολούθησης από το ίδιο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται έκπτωση
20% και για το τρίτο τμήμα προτείνεται έκπτωση 30% .
Εκπαιδευτικά προγράμματα 2ωρο (Ανταποδοτικό) 35 ευρώ το τμήμα.

Τα Μόρια

Τριμελής
επιτροπή θα συσταθεί για την επαναξιολόγηση επανεγγραφών και την
αξιολόγηση των αιτήσεων για εισαγωγή παιδιών και κριτήρια επιλογής αυτών
για τους παιδικούς σταθμούς για το σχολικό έτος 2016-2017

Το
Δ.Σ θα λάβει σχετική απόφαση που να εγκρίνει την τριμελή επιτροπή
επαναξιολόγησης επανεγγραφών και την αξιολόγηση των αιτήσεων.

Τα
κριτήρια για την επιλογή των παιδιών, εφόσον υπάρχει κενή θέση για την
ηλικία του παιδιού στον παιδικό σταθμό που επιθυμεί ο γονέας είναι τα
εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
α. Από 0 μέχρι 9.000 € 15 μόρια ……….
β. Από 9.001 μέχρι 35.000 € 10 μόρια ………
γ. Από 35.001 € και πάνω 05 μόρια ………
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επανεγγραφή Νηπίου 20 μόρια ………
Αριθμός ανήλικων τέκνων 2 παιδιά 03 μόρια ………
Αριθμός ανήλικων τέκνων 3 παιδιά 05 μόρια ………
Αριθμός ανήλικων τέκνων 4 παιδιά 10 μόρια ………
Ειδικές Οικογενειακές Καταστάσεις (κατά περίπτωση)
* Μονογονεϊκή Οικογένεια (εργαζόμενος γονέας) – ορφανό 10 μόρια ………
* Μέλος της οικογενείας (Πατέρας – Μητέρα – Παιδί) > 67% Αναπηρία 05 μόρια ………
* Παιδί διαζευγμένων (εργαζόμενος γονέας ο έχων την επιμέλεια) 05 μόρια ………
Αδέλφια (που φιλοξενούνται για το σχολικό έτος 2016-2017 σε παιδικό σταθμό) 05 μόρια ………
Στρατιωτικό Προσωπικό 05 μόρια ………
3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς

Με την προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικού φορέα (να εμφανίζει εισόδημα στο εκκαθαριστικό).

Βεβαίωση ενσήμων τελευταίου τριμήνου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο επιμελητήριο.

Επί της μοριοδότησης θα γίνονται ενστάσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των καταστάσεων

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη:

 1. Ο αριθμός των ανήλικων παιδιών της οικογένειας
 2. Η ηλικία του παιδιού σε συνάρτηση με τις κενές θέσεις που υπάρχουν στα τμήματα με ημερομηνία γέννησης (ημέρα-μήνας-έτος)

Ώστε
να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος και η
εξέλιξη των παιδιών που φοιτούν στο τμήμα. Θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος
όρος της ηλικίας του τμήματος. Τη θέση καταλαμβάνει το παιδί που τηρεί
το κριτήριο αυτό.

Τα δικαιολογητικά που θα ληφθούν υπόψη στη
μοριοδότηση, θα είναι αποκλειστικά και μόνο εκείνα που θα κατατεθούν
μέχρι το τέλος της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής.

Σε
περίπτωση που μία άνεργη μητέρα βρει εργασία κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους η αίτησή της θα αξιολογείται σύμφωνα με την παρ. 4 με την
προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν κενές θέσεις και δεν υπάρχουν άλλες αιτήσεις
σε εκκρεμότητα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Ζητείται αυτεπάγγελτα)
 2. Ιατρική βεβαίωση για την καλή υγεία, μη μεταδοτικά νοσήματα και τους εμβολιασμούς του παιδιού.
 3. Αντίγραφο
  Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2015 (εισοδήματα που
  αποκτήθηκαν από 1/1/2015-31/12/2015) Έτους 2015 ή το εκκαθαριστικό του
  Φορολογικού Έτους 2015 που έχουν υποχρέωση να καταθέσουν οι γονείς.
  (αυτεπάγγελτη αναζήτηση με συναίνεση του πολίτη).
 4. Σε περίπτωση
  που δεν έχει κατατεθεί ακόμη, προσκομίζεται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα
  Εφορείας Φορολογικού Έτους 2014 με ημερομηνία έκδοσης 2016, μέχρι να
  κατατεθούν οι νέες δηλώσεις.
 5. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εργασία γονέων Για περιπτώσεις που οι γονείς είναι:
 • Δημόσιοι υπάλληλοι: αναλυτική υπηρεσιακή βεβαίωση εργασίας με αποδοχές
 • Ιδιωτικοί
  υπάλληλοι – μισθωτοί: βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη (πρόσφατη), οι
  ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσματος
  αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι.Κ.Α του
  δευτέρου τριμήνου ή τουλάχιστον του πρώτου του 2015) ή αυτασφάλιση ή
  εργόσημο.
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες: βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε. ή άλλο ασφαλιστικό τους ταμείο.
 • Οι
  αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, βεβαίωση ασφαλίσεως από τον
  ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές
  εισφορές.
 • Απασχολούμενοι στην οικογενειακή επιχείρηση: βεβαίωση
  καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (απαραίτητη κατάθεση), ή υπεύθυνη δήλωση
  όπου δικαιούνται.
 • Πρόσφατη πρόσληψη: αναγγελία πρόσληψης από τον ΟΑΕΔ
 • Πρόσφατη έναρξη εργασιών ελεύθερου επαγγελματία: έναρξη εργασιών από τη ΔΟΥ.
 1. Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκομίζουν ως απαραίτητο δικαιολογητικό τη βεβαίωση από το Σύλλογο Πολυτέκνων.
 2. Σε
  διαζευγμένους γονείς απαιτείται η επιμέλεια τέκνου και διαζευκτήριο. Σε
  περίπτωση που τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή
  οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (πχ. Έγκυρο έντυπο
  μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση). Για την άγαμη
  μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό
  δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Σε
  περίπτωση που είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής
  απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της επιτροπείας ανήλικου τέκνου. Σε
  περίπτωση χηρείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 3. Για τις
  ειδικές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα
  δικαιολογητικά προς απόδειξη της κατηγορίας που ανήκουν.
 4. Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο

Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά

 1. Διαβατήριο με ισχυρή θεώρηση εισόδου ή
 2. Άδεια Διαμονής ή εργασίας ή
 3. Βεβαίωση
  από Ο.Τ.Α ά και β΄βαθμού της Περ/ας ή του ΥΠΕΣΔΑ, με την οποία
  βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την
  έκδοση αδείας διαμονής ή εργασίας.
 4. Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.

Προϋποθέσεις επανεγγραφής – εγγραφής

 1. Για
  να γίνει δεκτή η αίτηση επανεγγραφής του παιδιού και για να ισχύσει η
  επανεγγραφή του, θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα και τα
  μεταφορικά των μηνών Ιουνίου – Ιουλίου έως και 15 Ιουνίου 2016.
 2. Θα
  ληφθούν υπόψη για τη μοριοδότηση και θα είναι έγκυρα μόνο τα
  δικαιολογητικά που θα κατατεθούν στην υπηρεσία έως και την τελευταία
  ημέρα υποβολής αιτήσεων.
 3. Η ολοκλήρωση της επανεγγραφής θα
  γίνεται, μόνο μετά την επαναξιολόγηση όλων των δικαιολογητικών με
  μοριοδότηση. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της επανεγγραφής από τρίτο άτομο
  απαιτείται εξουσιοδότηση του γονέα.