Την Τετάρτη 15η Ιουνίου 2016 στις 19:00 συνεδριάζει με δέκα θέματα στην ημερήσια διάταξή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού. Αναλυτικά τα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 105/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης λογαριασμών εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αλμυρού» και απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη».
2. Κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Αλμυρού στην Τράπεζα ALFA BANK και στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και μεταφορά του χρηματικού υπολοίπου σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.
3. Επιβολή και καθορισμός ύψους τροφείων των Παιδικών Σταθμών Αλμυρού και Ευξεινούπολης και κριτήρια επιβολής τους.
4. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.  περί «Τροποποίησης της αριθμ. 1/2016 απόφασης περί τιμολογίου ύδρευσης- αποχέτευσης και άρδευσης έτους 2016».
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΓΕΛΙΟΥ- ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ» για ανανέωση παραχώρησης έκτασης.
6. Παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ  Κοινότητας Ανάβρας».
7. Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2016» και ψήφιση  πίστωσης.
8. Διατύπωση απόψεων σχετικά με τη χορήγηση στη Χρυσάνθη Τσαντήλα του Γεωργίου  άδειας εγκατάστασης  βουστασίου σε δημοτική έκταση δασικού χαρακτήρα στην Τ.Κ. Κωφών.
9. Διατύπωση απόψεων σχετικά με τη χορήγηση στην Μπατζιάκα Χρυσάνθη του Αθανασίου άδειας εγκατάστασης  βουστασίου σε δημοτική έκταση δασικού χαρακτήρα στην Τ.Κ. Κωφών.
10. Διατύπωση απόψεων σχετικά με τη χορήγηση στην Μπαζή Χαρίκλεια του Αθανασίου άδειας εγκατάστασης  βουστασίου σε δημοτική έκταση δασικού χαρακτήρα στην Τ.Κ. Κωφών.