Με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, κ. Κώστα Πουλάκη,συναντήθηκαν σήμερα, Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, στην Αθήνα, ο εκτελών χρέηΔημάρχου Βόλου, κ. Θάνος Θεοδώρου και ο γενικός γραμματέας του Δήμου, κ.

Στέλιος Διαμαντίδης, υπ’ όψιν του οποίου έθεσαν μια σειρά από ζητήματα πουαπασχολούν την πόλη του Βόλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που έγινε σε θετικό και εποικοδομητικόκλίμα, ο κ. Πουλάκης άκουσε με προσοχή τα ζητήματα που του τέθηκαν καιέδειξε ενδιαφέρον να συμβάλει στην επίλυσή τους, είτε αφορούν τη δική τουαρμοδιότητα, είτε άλλων υπουργείων, ασκώντας τις αναγκαίες παρεμβάσεις.,

Για το λόγο αυτό και από την αντιπροσωπεία του Δήμου Βόλου εκφράστηκανευχαριστίεςπρος τον γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών και παράλληλαεκφράζεται αισιοδοξία ότι μεγάλα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν το μέλλον και την προοπτική της πόλης σύντομα θα δρομολογηθούν για την επίλυσή τους.