«Εκφράζω τα θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια σε όλους τους νέους και
τις νέες για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η επιτυχία αυτή,
σηματοδοτεί μία νέα περίοδο στη ζωή τους, η οποία εύχομαι από καρδιάς να
ανοίξει διάπλατα ορίζοντες και επαγγελματικές προοπτικές αντάξιες των
υψηλών προσδοκιών τους.
Εύχομαι οι γνώσεις και τα εφόδια που θα αποκτήσουν να δώσουν τη δύναμη
να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις και στις προκλήσεις των δύσκολων καιρών
που διανύουμε.
Όλοι ανεξαιρέτως, επιτυχόντες και μη, είναι χρήσιμοι στην κοινωνία μας και
τους έχουμε ανάγκη. Το ήθος, η ειλικρίνεια και η δυναμική ηλικία αποτελούν
την καλύτερη προίκα για να μεγαλουργήσουν και μέσω των προσπαθειών
τους και η Ελλάδα.
Άξιοι συγχαρητηρίων είναι και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί των υποψηφίων,
οι οποίοι στάθηκαν ηθικά και ουσιαστικά αρωγοί και συμπαραστάτες στον
διαρκή αγώνα των παιδιών τους, για την κατάκτηση της επιτυχίας.
Εύχομαι από καρδιάς καλή και εποικοδομητική φοίτηση».