Ο Δήμος Βόλου έχει δημοσιεύσει στη διαδικτυακή πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ, εικοσιεννιά (29)θέσεις πρακτικής άσκησης δίμηνης διάρκειας για φοιτητές των ΑΕΙ όλης της χώρας σε υπηρεσίες και δομές του Δήμου. Με το πέρας της άσκησης θα χορηγηθείβεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης ενώ τονίζεται ότιο Δήμος Βόλου, που συμμετέχει στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, δεν έχει καμία μισθολογική, ασφαλιστική ή άλλη υποχρέωση απέναντι στους φοιτητές, καθώς η αμοιβή κι η ασφάλιση των ασκούμενων φοιτητών προέρχονται από πόρους του Προγράμματος ΕΣΠΑ.

Το σύστημα ΑΤΛΑΣ είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, μια πλατφόρμα, για τον συντονισμό της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Συμμετέχουν όλα τα ιδρύματα και οι φορείς οι οποίοι παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης με αποτέλεσμα την δημιουργία μιας ενιαίας βάσης θέσεων πρακτικής άσκησης. Το σύστημα ΑΤΛΑΣ ενημερώνεται τακτικά και με νέες θέσεις που προσφέρει ο Δήμος Βόλου.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Βόλου καταγράφει και στην συνέχεια δημοσιεύει στη διαδικτυακή πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ, τις θέσεις Πρακτικής Άσκησης συνοδευόμενες τόσο με την περιγραφή τους όσο και με τα απαιτούμενα προσόντα.

Αφενός δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να γνωρίσουν εκ του σύνεγγυς την λειτουργία των διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου, αποκτώντας γνώσεις και πραγματική εργασιακή εμπειρία, και αφετέρου, παρέχεται σημαντική βοήθεια στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεων του Δήμου.

Εξάλλου, όπως τόνισε η αρμόδια αντιδήμαρχος κ. Μποντού – Τοκαλή, “στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Εμείς, ως Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, προσπαθούμε να αξιοποιούμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνονται στη σημερινή δύσκολη συγκυρία με στόχο την ανάπτυξη των νέωνσε όλα τα επίπεδα.”

Πληροφορίες στον Δήμο Βόλου.