Εξέλιξη του έργου της παραλλαγής χάραξης της σιδηροδρομικής
γραμμής Λάρισας Βόλου με παράλληλη αναβάθμιση της ισχύουσας μετρικής γραμμής.

107%’ class=’MsoNormal’>Συγκεκριμένα
πρόκειται για την παραλλαγή της χάραξης της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας
–Βόλου με παράλληλη αναβάθμιση της ισχύουσας μετρικής γραμμής.

  • Χρηματοδότηση έργου
  • Ωρίμανση έργου παραλλαγής γραμμής στο
    τμήμα Σ.Σ. Λατομείου έως Βόλο
  • margin-left:18.0pt;text-align:justify;line-height:107%’ class=’MsoNormal’>Εκτιμάται ότι η ωρίμανση του πρόσθετου
    αντικειμένου της εν λόγω παραλλαγής της χάραξης (εκπόνηση μελετών,
    αδειοδοτήσεις κλπ) θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

  • Ένταξη έργου στο Ε.Π.