Στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) εγγράφονται ως μαθητές απόφοιτοι Δημοτικού,
ύστερα από επιλογή. Η διαδικασία επιλογής για το σχολικό έτος 2016-2017 θα διενεργηθεί
από τις αρμόδιες επιτροπές, οι οποίες θα οριστούν από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα πραγματοποιηθούν τις εργάσιμες
ημέρες από 16 κ 17 Ιουνίου 2016.

Συγκεκριμένα, η διαδικασία επιλογής θα ξεκινήσει
ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και ώρα 10:00 με την γραπτή
εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Μετά την ολοκλήρωση της
γραπτής εξέτασης, η διαδικασία εισαγωγής θα συνεχίσει την ίδια ημέρα με την εξέταση των
υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία
της εξέτασης των υποψηφίων από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως και την
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016.

Οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αξιολογούνται οι υποψήφιοι, είναι: «Ρυθμός»,
«Ακουστική Ικανότητα», «Φωνητική Ικανότητα», «Διάκριση Ηχοχρωμάτων» και προαιρετικά
ένα μουσικό όργανο (Ευρωπαϊκό ή Παραδοσιακό), σε επίπεδο αντίστοιχο τουλάχιστον της
Κατωτέρας Σχολής.

Οι αιτήσεις στο Σχολείο από τους γονείς θα γίνονται καθημερινά από 10/5 έως 31/5 2016 από τις 9π.μ. έως τις 13.00. Πληροφορίες: τηλ. 2421047155 κ 2421071096.