Από την υφυπουργό κ. Μ. Χρυσοβελώνη λάβαμε και δημοσιεύουμε την παρακάτω δήλωση.

Αναφορικά
με τοέργο κατασκευής
αντλιοστασίου
ακαθάρτων
Αγριάς,
το οποίο είναι έργο της ΔΕΥΑΜΒ
και χρηματοδοτείται
από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
ΠεριβάλλονΑειφόρος
Ανάπτυξη, για την αποφυγή κάθε περαιτέρω
παραπληροφόρησης,
θα ήθελα να επισημάνω
τα εξής:

Ως Υφυπουργός
Υποδομών,
Μεταφορών
και Δικτύων
αλλά και ως πολιτικό
πρόσωπο που γνωρίζει
τα προβλήματα
του Νομού Μαγνησίας
αντιμετώπισα το εν λόγω έργο με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον
δεδομένου
ότι αυτό θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Συγκεκριμένα,
μετά την με Αρ. Πρωτ. 333/ 25.07.2016επιστολή
του ΕκπολιτιστικούΤουριστικούΑγροτικού
Συλλόγου
Δημοσίων
υπαλλήλων
Αστέρια
Αγριάς
απευθυνόμενη
και στον Υφυπουργό Οικονομίας
&
Ανάπτυξης κ. Χαρίτση
αλλά και στον Βουλευτή
Μαγνησίας
κ. Μεικόπουλο μας ζητήθηκε
να απαντήσουμε
εάν η αλλαγή
χωροθέτησηςτου αντλιοστασίου
στην περιοχή
Αγριάς
είναι εφικτή.

Μετά από επικοινωνία
που είχα με τον ΕκπολιτιστικόΤουριστικόΑγροτικό
Σύλλογο
Δημοσίων
υπαλλήλων
Αστέρια
Αγριάς
τους ενημέρωσα
ότι για τηντροποποίηση των συγχρηματοδοτούμενων
έργων ακολουθείται
συγκεκριμένη
διαδικασία
η οποία εκκινείται
μετά από αίτημα
του φορέα κατασκευήςυλοποίησης
ο οποίος στην συγκεκριμένη
περίπτωση είναι η ΔΕΥΑΜΒ.

Επιπροσθέτως,
μελετώντας
την εναλλακτική
πρόταση
του Συλλόγου
για μεταφορά
του αντλιοστασίου,
απευθύνθηκα
στις αρμόδιες
υπηρεσίες
του ΥΠΟΜΕΔΙ,
όπου με ενημέρωσαν
ότι ο χώρος που προτείνεται
από τον σύλλογο
σαν εναλλακτική
τοποθέτησή
του έχει απαλλοτριωθεί
με την Αρ.1083592/5945/0010/26.11.2007
(
ΦΕΚ
Α.Α.Π.
536/13.12.2007)
ΚΥΑ
Υπ. Οικονομίας
&
Οικονομικών
και ΥΠΕΧΩΔΕ
και ανήκει
πλέον στοΕλληνικό Δημόσιο.
Σε κάθε περίπτωση, όπως προείπα, για οποιαδήποτε τροποποίηση αρμόδιος
είναι ο φορέας
κατασκευήςδικαιούχος
δηλαδή
η ΔΕΥΑΜΒ.

Καταλήγοντας,
γνωρίζω
ότι το θέμα έχει πάρει ήδη τη δικαστική
οδό και την απάντηση
θα δώσει η δικαιοσύνη
στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη.

Κάθε αντίθετο
δημοσίευμα
μόνο ως εμπαθές κ δημοσιογραφικά
ανακριβές
μπορεί να χαρακτηριστεί.