Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης υπόκεινται σε κυρώσεις από τη νομοθεσία

Περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία σκαφών στη θαλάσσια περιοχή του
Παγασητικού κόλπου, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Αγώνα ταχυπλοΐας (jet
ski), που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Όμιλος Hellenic Jet Boating
Assosiation, αποφάσισε το Λιμεναρχείο Βόλου.

Ειδικότερα,
απαγορεύεται η κυκλοφορία και αγκυροβολία σκαφών και θαλάσσιων μέσων
αναψυχής, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα 0,5 ναυτικό μίλι εκατέρωθεν
των πορειών που συνδέουν τα στίγματα:

α) φ: 39ο 21’ 23,92 Β λ: 022ο 57’ 03,96’’ Α
β) φ: 39ο 09’ 25,46’’ Β λ: 023ο 12’ 13,01’’ Α
(ΒΟΛΟΣ-ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ ΜΗΛΙΝΑΣ)
και από 141000/06-2016 έως 141100/06-2016

β) φ: 39ο 09’ 25,46’’ Β λ: 023ο 12’ 13,01’’ Α
γ) φ: 39ο 09’ 14,92’’ Β λ: 023ο 04’ 36,53’’ Α
δ) φ: 39ο 10’ 03,58’’ Β λ: 022ο 53’ 22,12’’ Α
(ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ ΜΗΛΙΝΑΣ-ΠΑΛΙΟ ΤΡΙΚΕΡΙ-ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ)
και από 141100/06-2016 έως 141200/06-2016

δ) φ: 39ο 10’ 03,58’’ Β λ: 022ο 53’ 22,12’’ Α
ε) φ: 39ο 19’ 57,89’’ Β λ: 022ο 56’ 02,99’’ Α
(ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ-ΑΛΥΚΕΣ ΒΟΛΟΥ)

και από 141700/06-2016 έως 141800/06-2016

στ) φ: 39ο 05’ 37 Β λ: 022ο 03’ 06’’ Α
ε) φ: 39ο 19’ 57,89’’ Β λ: 022ο 56’ 02,99’’ Α
(ΑΚ. ΚΑΒΟΥΛΙΑ ΤΡΙΚΕΡΩΝ-ΑΛΥΚΕΣ ΒΟΛΟΥ)
και από 171030/06-2016 έως 171100/06-2016

δ) φ: 39ο 10’ 03,58’’ Β λ: 022ο 53’ 22,12’’ Α
ζ) φ: 39ο 17’ 30,72’’ Β λ: 022ο 52’ 48,87’’ Α
α) φ: 39ο 21’ 23,92 Β λ: 022ο 57’ 03,96’’ Α
(ΑΛΥΚΕΣ ΒΟΛΟΥ-ΜΑΡΑΘΟΣ-ΒΟΛΟΣ)
και από 181000/06-2016 έως 181200/06-2016