Το Γηροκομείο Βόλου είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το οποίο από το 1952 έχει δείξει τον ευαίσθητο χαρακτήρα του «αγκαλιάζοντας» την Τρίτη Ηλικία με σεβασμό, προσφέροντας μια ζεστή φωλιά αγάπης και ελπίδας. Στο ταξίδι μέσα στον χρόνο, έχει επιδείξει επανειλημμένες φορές τον φιλανθρωπικό και κοινωνικό χαρακτήρα του, φιλοξενώντας ηλικιωμένα άτομα χωρίς την ύπαρξη υποστηρικτικού περιβάλλοντος, τα οποία αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα αλλά και προβλήματα υγείας.

Η ανταπόκρισή μας στα περιστατικά που είτε προσεγγίζουν την Δομή μας από μόνα τους είτε παραπέμπονται από κοινωνικούς Φορείς, είναι άμεση, και κατόπιν αξιολόγησης εφόσον είμαστε το κατάλληλο πλαίσιο, πραγματοποιείται η εισαγωγή και ένταξή τους στη λειτουργία μας. Μέριμνα και προτεραιότητα μας είναι η συνεργασία με όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες της πόλης , προσπαθώντας να είμαστε δίπλα στα περιστατικά που, δυστυχώς, βρέθηκαν αβοήθητα χωρίς συγγενικό περιβάλλον. Μέλημα μας ήταν, είναι και θα παραμείνει ο κοινωνικός προσανατολισμός , προσπαθώντας να δώσουμε κατά το δυνατόν , λύση σε περιπτώσεις που παραμένουν στα αζήτητα του νοσοκομείου της πόλης μας. Σημειωτέον ότι την παρελθούσα εβδομάδα πέντε αντίστοιχα περιστατικά απορροφήθηκαν από την Δομή μας.   Δυστυχώς, εκ των πραγμάτων, η Δομή μας δεν μπορεί να καλύψει όλα τα περιστατικά και στην πόλη οι Φορείς είτε είναι ποσοτικά ανεπαρκείς είτε υποστελεχωμένοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Κοινωνική Υπηρεσία μας έχουν αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο αγαστής συνεργασίας με δημόσιους και ιδιωτικούς Φορείς του Δήμου Βόλου, με σκοπό την αναβάθμιση των παροχών προς τους φιλοξενούμενους, πάντα σε συνδυασμό με την βοήθεια και την στήριξη όλων των Βολιωτών, οι οποίοι πολλάκις απέδειξαν ότι όλοι μαζί έχουν γίνει μια ΑΓΚΑΛΙΑ για το Γηροκομείο του Βόλου.

Παρ’όλες λοιπόν τις αντιξοότητες των καιρών το Ίδρυμα μας είναι πιο ισχυρό από ποτέ και δεσμεύεται να συνεχίσει να στέκεται δίπλα σε όσους το έχουν ανάγκη.