Στη «Διαύγεια» αναρτήθηκε σήμερα 5-5-2016 η απόφαση ότι εγκρίθηκε από τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, για διάθεση μέχρι 31-12-2022, έξι Κινητών Μονάδων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ), κυριότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Περιφέρειες της Χώρας σε πέντε Περιφέρειες, μεταξύ αυτών και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τηνΠ.Ε. Βορείων Σποράδων.

Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει την Περιφέρεια στην οποία διατίθεται η κινητή μονάδα, ενώ για τις κινητές μονάδες που θα διατεθούν στις Περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλίας, βάσει απόφασης του υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, οι έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται επί των οδικών αξόνων Αθηνών-Πατρών και Αθηνών-Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Οι δαπάνες μετακίνησης, επισκευής προσαρμογής και συντήρησης των παραπάνω μονάδων βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων, οι οποίες χρησιμοποιούν τα οχήματα. Στην αρμοδιότητα των εν λόγω Π.Ε. υπάγεται και η με κάθε πρόσφορο μέσο φύλαξη και προστασία των κινητών μονάδων.