Zogara_Apostolou

Στην ομιλία του ο κ. Αποστόλου τόνισε ότι Συνεταιρισμός της Ζαγοράς επιτέλεσε σημαντικό έργογιατί κατόρθωσε να συντηρήσει με αξιοπρέπεια τη ζωή εκατοντάδων οικογενειών τριών γενιών και δύσκολο φορτίο γιατί θα πρέπεινα μην διαψεύσει και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της τέταρτης, της νέας γενιάς συνεταιριστών- παραγωγών.

«Η πολιτειακή και κυβερνητική παρουσία εδώ , σήμερα και αύριο , δεν έχει επετειακό χαρακτήρα. Έχει χαρακτήρα έγνοιας, συστράτευσης και στήριξης των προσπαθειών σας. Πρέπει η παρουσία μας εδώ να εκληφθεί και ως συνάντηση εργασίας.

Μόνον έτσι αποκτούναξία οι συμβολισμοί, όταν δίνουν αφορμή για τη συνέχεια, για το καλύτερο, για την πρόοδο», είπε απευθυνόμενος στα μέλη του Συνεταιρισμού,

Όπως είπε, κυβέρνηση σήμερα είναι αποφασισμένη να στηρίξει με κάθε τρόπο τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας. Δεν νοείται ανάπτυξη και έξοδος από τη δύσκολη φάση που περνάμε αν δεν ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή και γενικότερα ο αγροδιατροφικός τομέας.

Ανακοίνωσε ότι ανοίγουν στο αμέσως επόμενο διάστημα τα πρώτα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορούν ιδιωτικές – συλλογικές – συνεργατικές και δημόσιες επενδύσεις στοναγροτικό χώρο.

Ενδεικτικά ανέφερε:

1)Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Οι επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (σχέδια βελτίωσης) αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία των αγροτών για τη μείωση του κόστους παραγωγής, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και την καλύτερη διείσδυση στις αγορές.

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι οι επαγγελματίες αγρότες, οι νέοι γεωργοί και τα νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Ενισχύονται επενδύσεις με μέγιστο ύψος μέχρι 500.000 € όταν πρόκειται για μεμονωμένους παραγωγούς,ενώ όταν πρόκειται για συλλογικές επενδύσεις μέχρι 2.000.000 €.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50%, και μπορεί να προσαυξηθεί κατά 20% στις κατηγορίες: συλλογικές επενδύσεις, επενδύσεις σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές, επενδύσεις από νέους γεωργούς.

Εξετάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δυνατότητα ένταξης των γεωργικών συν/σμών ως δικαιούχων των σχεδίων βελτίωσης έτσι ώστε να επωφεληθούν της προσαύξησης του 20%, αλλά και του αυξημένου ύψους επένδυσηςμέχρι τα 2.000.000 €.

2)Στήριξη για επενδύσεις στην μεταποίηση/ εμπορία και παραγωγήνέωνπροϊόντων

Ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους υποσχετικούς και σημαντικούς τομείς για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας μας και την έξοδο από την στασιμότητα.

Στόχος του μέτρου είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, η καλύτερη αξιοποίηση της πρωτογενούς παραγωγής και η τόνωση της απασχόλησης.

Δικαιούχοι του Μέτρου είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί καθώς και μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Ενισχύονται επενδύσεις με μέγιστο ύψος μέχρι 10.000.000, με ποσοστό ενίσχυσης 50%.

Νέα δεδομένα για τις ιδιωτικές επενδύσεις είναι η ενίσχυση της μεταποίησης με τελικό προϊόν μη γεωργικό όπως η ζυθοποιεία, η παραγωγή αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά, η παραγωγή αιθέριων ελαίων, η αξιοποίηση παραπροϊόντων κ.ά. και η ενίσχυση των επαγγελματιών αγροτών για επενδύσεις μεταποίησης.

3)LEADER

Ο ΔήμοςΖαγοράς – Μουρεσίουεντάσσεται στην πρόταση τηςΕταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε.για χρηματοδότηση από το ΠΑΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω τουLEADER– τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων».

4)Συνεργασία

Το μέτρο 16 του ΠΑΑ παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον συνεταιρισμό σας γιατί στηρίζει τη δημιουργία και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδωνγια την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας, καθώς και πιλοτικά έργα και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διαδικασιών και τεχνολογιών .

Δικαιούχοι μπορεί να είναι σχήματα συνεργασίας φορέων.Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης για την κάλυψη της οργάνωσης και του συντονισμού της συνεργασίας ανέρχεται σε 30.000 € ,αν αυτή αφορά σε μια διοικητική περιφέρεια και σε 60.000 € , αν αφορά στο σύνολο της χώρας, με 100% ενίσχυση από το ΠΑΑ.

Οι δαπάνες για την υλοποίηση της συνεργασίας ενισχύονται στο 100% και με μέγιστο ύψος μέχρι 120.000 € αν αυτή αφορά σε μια διοικητική περιφέρεια, ενώ αν αφορά στο σύνολο της χώρας μέχρι 240.000 €.

ZAGORIN 1

5) Αναγκαιότητα αντικατάστασης οπωροφόρων δέντρων:

Προτεραιότητα στο υπομέτρο 8.2του ΠΑΑ που αφορά την εγκατάσταση γεωργοδασικών συστημάτων και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση οπωροφόρων δέντρων όπως καστανιές, καρυδιές, μηλιές και αχλαδιές.

Το μέτρο αυτό ενισχύει την εγκατάσταση φυτειών σε ποσοστό 80%και το κόστος συντήρησης (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία και λοιπές καλλιεργητικές φροντίδες) σε ποσοστό 100%για μέγιστη διάρκεια 5 ετών. ( 25 δέντρα-/στρ – Κόστος εγκατάστασης 667 €/στρ

Κόστος συντήρησης 142€/στρ. )

Το μέτρο συμβάλλει στην αντικατάσταση γερασμένων οπωρώνων με νέα δέντρα και προσβεβλημένων φυτειών καστανιάς με φυτουγειονομικά εκλεγμένο πολλαπλασιαστικό υλικό .

Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης του υπομέτρου για εγκατάσταση:

-οπωροφόρων δέντρων όπως μηλιών και αχλαδιών πυκνότερης φύτευσης

–αύξηση του κόστους εγκατάστασης σε ορεινές επικλινείς περιοχές

–ένταξη στο μέτρο και άλλων οπορωφόρων δέντρων όπως φουντουκιές, βυσσινιές και οι αμυγδαλιές

-προσθήκη στις επιλέξιμες δαπάνες του κόστους εκρίζωσης τυχόν προηγούμενων δέντρων.

Επίσης διερευνάται η δημιουργίαφυτωρίου παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δέντρων η και πειραματικού αγρού σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, σεδημοσία έκταση του ΥΠΑΑΤ, κοντά στη Ζαγορά.

e-thessalia.gr