Τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις εγγραφής στον Παιδικό Σταθμό Δήμου Αλμυρού. Οι γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τα παιδιά τους στη δύναμη του Παιδικού Σταθμού μπορούν να προσέρχονται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 08:00π.μ. έως 14:00μ.μ. στον Παιδικό Σταθμό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι και την 24η Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή.

Ο Παιδικός Σταθμός δέχεται παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έωςκαι προνήπια (γεννημένα το έτος 2012).

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1.
Αίτηση εγγραφής (δίνεται από τον Παιδικό Σταθμό).

2.
Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή Πιστοποιητικό Γέννησης του παιδιού (τελευταίου εξαμήνου).

3.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης γονέων (τελευταίου εξαμήνου).

4.
Ιατρική βεβαίωση για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού (έλεγχος εμβολίων).

5.
Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος

6.
Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προαναφερόμενων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα

  1. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.
  2. Βεβαίωση εργοδότη, εφόσον οι γονείς είναι εργαζόμενοι.