Επιβεβαιώθηκαν από το Εργαστήριο Ιολογικών και Ρικετσιακών νοσημάτων του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, δύο εστίες θετικές στην Οζώδη Δερματίτιδα των Βοοειδών στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Με αφορμή το γεγονός αυτό η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων εφιστά την προσοχή των κτηνοτρόφων της περιοχή και τους καλεί να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, να συνεχίζουν τους εμβολιασμούς και να εφαρμόζουν όλα τα μέτρα βιοασφάλειας (ψεκασμοί με εντομοαπωθητικά των ζώων, καθαρισμός των εγκαταστάσεων, δημιουργία απολυμαντικών τάφρων, μυοκτονίες και αποξήρανση λιμναζόντων υδάτων γύρω από τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις).
Ήδη στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, απαγορεύονται: η έξοδος και η είσοδος βοοειδών από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας για οποιοδήποτε λόγο (σφαγή, εκτροφή, πάχυνση, αναπαραγωγή). οι αγοραπωλησίες των παραπάνω ζώων για εκτροφή, πάχυνση και αναπαραγωγή, σε όλη την επικράτειά της καθώς και η έξοδος από την Περιφερειακή Ενότητα μη εδωδίμων προϊόντων των βοοειδών, καθώς και ειδών χορτονομής. Έχουν επίσης αποφασιστεί μέτρα που αφορούν α) την ζώνη προστασίας που επεκτείνεται σε 3 χλμ. και β) τη ζώνη επιτήρησης που επεκτείνεται σε ακτίνα 25 χλμ.
Ως προς την Π.Ε. Μαγνησίας και στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης προς τους κτηνοτρόφους, επισημαίνεται η ανάγκη ολοκλήρωσης των εμβολιασμών όλων των εκτροφών και εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των βοοειδών από την οζώδη δερματίτιδα. Πιο συγκεκριμένα, καλούνται όσοι κτηνοτρόφοι δεν έχουν παραγγείλει τα απαραίτητα εμβόλια για τα βοοειδή τους, να προβούν άμεσα στην παραγγελία ερχόμενοι σε συνεννόηση με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της ΔΑΟΚ Μαγνησίας, ενώ όσοι τα έχουν παραγγείλει να τα παραλάβουν άμεσα από την Κτηνιατρική Υπηρεσία.

e-thessalia.gr