Ο Δήμος Αλμυρού, σε συνεργασία, με την Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου, ως υποψήφια Ομάδα Τοπικής Δράσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού, του νέου Τοπικού Προγράμματος, CLLD/LEADER, της Π.Ε. Μαγνησίας & Βορείων Σποράδων, για την περίοδο 2014-2020, διοργανώνει,
τη
Δευτέρα
22
Αυγούστου
2016
και ώρα 10:00
π.μ., στο Δημαρχείο
Αλμυρού, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, ενημερωτική εκδήλωσηδιαβούλευση, με θέμα «Ιδιωτικό
Επενδυτικό
ενδιαφέρον
για
τη
διαμόρφωση
των
δράσεων
του
προγράμματος
CLLD/LEADER 2014-2020 της
Ομάδας
Τοπικής
Δράσης
της
ΕΑΠ
Α.Ε.

Η διαβούλευση, έχει ως σκοπό, την ευρεία
δημοσιοποίηση
του
προγράμματος, την ενημέρωση
των
εμπλεκόμενων
φορέων
ή εν δυνάμει
επενδυτών
καθώς και του
επενδυτικού
ενδιαφέροντος, ώστε το νέο πρόγραμμα LEADER,
να αποτελέσει, μια ολοκληρωμένη τοπική αναπτυξιακή στρατηγική, η οποία θα εφαρμοσθεί, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στην περιοχή του Καλλικρατικού Δήμου Αλμυρού.

Στη διαβούλευση, που
θα πραγματοποιηθεί, τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016, στελέχη της Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου, θα παρουσιάσουν, στο πλαίσιο διαμόρφωσης των δράσεων, αναλυτικά το πρόγραμμα, τα ποσοστά χρηματοδότησης αυτού και θα λύσουν τυχόν απορίες που
θα δημιουργηθούν στους παρευρισκόμενους.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι τοπικοί φορείς, οι σύλλογοι, οι κάτοικοι της περιοχής μας, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης να παρευρεθούν στην ανωτέρω ημερίδα και να ενημερωθούν σχετικά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας.