Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τη σύναψη 599 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για την παροχήυπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους. Από αυτές 35 θέσεις αφορούν το Νομό Μαγνησία και ειδικότερα την Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας κι Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα άτομα θα καλύψουν τις ανάγκες του ΝΠΙ∆ σε προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ μήνες ή έως εννέα μήνες (για αναγνωρισμένες σχολές) για τη στελέχωση διευθύνσεωνπου παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
Σημειώνεται ότι μεπροχθεσινή απόφαση του Υφυπουργού έχουνεγκριθεί άλλες 51 θέσεις για το Νομό Μαγνησίας, μία θέση στο Δήμο Αλοννήσου και 50 θέσεις στο Δήμο Βόλου στο ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ για να καλύψουν ανάγκες των ΟΤΑ και ΝΠ∆∆.